Pressreleaser


Beyond the cup

Kaffe är världens näst största handelsråvara. Bara odlingen, transporterna och produktionen sysselsätter omkring 100 miljoner människor på vår jord. Många av dessa lever i några av världens absolut fattigaste länder. Därför arbetar Nestlé med en rad viktiga initiativ för att förbättra villkoren för de som har kaffe som inkomstkälla. Läs mer... 

Vi på Nestlé Professional har med hjälp att det externa konsultföretaget Quantis, tagit fram en livscykelanalys från böna till kopp. Läs mer...