HISTORIALLINEN KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ KOSKEVA JULISTUS YHDISTÄÄ KAHVIALAN

Monday, October 14, 2019

Johtavat kahviyritykset ovat allekirjoittaneet historiallisen maailman kahvialan taloudellisesta kestävyyttä koskevan julistuksen.

nestle hållbarhet kaffebranschen

International Coffee Organisation ICO:n järjestämän maailmanlaajuisen kokouksen yhteydessä eräät maailman johtavista kahviyrityksistä allekirjoittivat historiallisen kestävää kehitystä koskevan julistuksen. Tavoitteena on käsitellä kahvin hintakriisiä ja luoda pitkän aikavälin kestävää kehitystä kahvialalle.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun suuret yksityisen kahvialan toimijat ovat kokoontuneet sopimaan ratkaisujen yhteisestä toteuttamisesta jaetun vastuun hengessä ja antamaan siten panoksensa YK:n 2030-agendan kestävän kehityksen tavoitteisiin, ICO:n mukaan.

- Pienviljelijöille tilanne on erityisen vaikea silloin, kun tuotantokustannukset ylittävät maailmanmarkkinahinnan. Tämä yhdistettynä laatukahvin tarjontaan vaikuttavaan ilmastonmuutokseen tarkoittaa sitä, että meidän on nyt toimittava toimialana, jotta voimme jatkaa kahvin juomista, ja ennen kaikkea hyvän kahvin juomista, mihin olemme tottuneet, sanoo Minette Rosen, joka vastaa Zoégas Nestléllä raakakahvista.

Nestlé, Starbucks, illycaffé, Jacobs Douwe Egberts, Lavazza, Mercon, Neumann Kaffee Gruppe, Olam, Sucafina, Tchibo ja Volcafe ovat tähän mennessä allekirjoittaneet julistuksen. Julistuksella on myös muun muassa Rainforest Alliancen ja Fairtrade internationalin tuki.

Niin sanotun Lontoon julistuksen kautta kaikki allekirjoittajat ja tukiorganisaatiot ovat sitoutuneet toimimaan neljään alueeseen keskittyen. Allekirjoittajat sitoutuvat edistämään:

  • Kilpailukykyistä ja kestävää tuotantoa
  • Vastuullista ja oikeudenmukaista kasvua
  • Vastuullista kulutusta
  • Julkisen ja yksityisen sektorin poliittista kehitystä koskevaa vuoropuhelua.

Lisäksi allekirjoittajat ilmoittavat sitoutuvansa ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin ennen seuraavaa kokousta markkinoiden ja toimitusketjujen tietojärjestelmien luomiseksi ja osallistumaan aktiivisesti kansalliseen vuoropuheluun ja edistämään resurssien jakamista.

Lontoon julistus on luettavissa kokonaisuudessaan englanniksi, tästä.