Nestlé kiihdyttää kohti uudistavaa elintarvikejärjestelmää

Wednesday, October 20, 2021

nestle regenerativt jordbruk

Ilmastonmuutos ja ympäristöuhat, kuten metsien, maaperän ja vesistöjen heikentyminen, vaikuttavat maanviljelijöihin ja yhteisöihin ympäri maailmaa. Tämän myötä maanviljelijöiden toimeentulo ja elintarvikkeiden saatavuus ovat vaarassa. Planeetan resursseja täytyy suojella ja palauttaa ennalleen, mikä vaatii muutoksia. 

Siksi Nestlé kulkee nyt kohti uusiutumista: tavoitteena on suojella, uudistaa ja eheyttää ympäristöä sekä vahvistaa maanviljelijöiden toimeentuloa ja yhteisöjen ja kuluttajien kestokykyä ja elämänlaatua. Uskomme, että meillä kaikilla on rooli hyvän tulevaisuuden turvaamisessa. Iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta tai taustasta riippumatta – yhdessä voimme vaikuttaa. Niin tänään kuin tulevien sukupolvienkin aikana. 

Uudistava maatalous keskiössä

Lähes kaksi kolmasosaa Nestlén kaikista kasvihuonekaasupäästöistä tulee yhtiön omasta liiketoiminnasta, pääasiassa maankäytöstä ja maataloudesta. Siksi uudistava maatalous on keskiössä, kun kuljemme kohti nollapäästöjä. Tavoitteenamme on, että 20 % tärkeimmistä ostamistamme raaka-aineista tulevat uudistavan maatalouden piiristä vuonna 2025, ja 50 % vuonna 2030. Tämä tarkoittaa 14 miljoonaa tonnia raaka-aineita.   

Mikä uudistava maatalous?

Regeneratiivinen eli uudistava maatalous on maatalous, jossa käytetään eri menetelmiä maaperän ja ekosysteemin säilyttämiseksi ja eheyttämiseksi. Kyse on yksinkertaisesti maaperään vuosikymmenten mittaan aiheutettujen vahinkojen korjaamisesta. Uudistavan maatalouden tavoitteena on tehdä maaperästä terveempää ja hedelmällisempää samalla, kun maaperä ja kasvien biomassa toimivat hiilinieluina. Tämä auttaa poistamaan hiilidioksidia ilmakehästä sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä.

Uudistava maatalous keskittyy yleisiin maatalousperiaatteisiin, jotka suojaavat ja palauttavat luonnonvaroja, kuten maata, vettä ja luonnon monimuotoisuutta. Uudistava maatalous luo perustan kestävälle elintarviketuotannolle ja vaikuttaa myönteisesti sekä maanviljelijöihin, ympäristöön että yhteisöihin.  Se parantaa viljelysmaan kestävyyttä ilmastonmuutosten keskellä ja vahvistaa siten maanviljelijöiden toimeentuloa.

Mitä me Nestléellä teemme?

Me Nestléellä teemme yhteistyötä yli 500 000 maanviljelijää ja 150 000 toimittajaa kattavan yhteistyöverkostomme kanssa edistääksemme uudistavaa maataloutta. 

Haluamme auttaa viljelijöitä omaksumaan uudet menetelmät: 

  • käyttämällä viimeisintä teknologiaa ja tarjoamalla teknistä apua 
  • tarjoamalla investointitukea 
  • maksamalla enemmän uudistavan maatalouden tuotteista 

Nestlé investoi 1,2 miljardia Sveitsin frangia seuraavan viiden vuoden aikana edistääkseen uudistavaa maataloutta koko toimitusketjussa. Työssä keskitytään kolmeen pääalueeseen, jotka auttavat viljelijöitä omaksumaan uudistavan maatalouden menetelmiä:

  • Tekninen apu: Laajan T & K -asiantuntijoiden ja agronomien verkostonsa avulla Nestlé kehittää esimerkiksi kahvi- ja kaakaolajeja, joiden ympäristövaikutukset ovat pienemmät, ja selvittää uusia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi maidon toimitusketjussa. Nestlé tarjoaa myös maatalouskoulutusta ja auttaa maanviljelijöitä vaihtamaan keskenään tietoa paikallista soveltamista varten.
     
  • Investointituki: Siirtyminen uudistavaan maatalouteen aiheuttaa aluksi riskejä ja lisäkustannuksia. Siksi Nestlé tukee maanviljelijöitä tarjoamalla investointitukea, helpottamalla lainaamista tai auttamalla maanviljelijöitä saamaan lainaa vaadittavaa kalustoa varten. Nestlé rahoittamaa myös pilottihankkeita yhteistyökumppaneidensa kanssa nähdäkseen, miten parhaiten voidaan edistää uudistavaa maataloutta.
     
  • Lisämaksu uudistavan maatalouden tuotteista: Nestlé maksaa enemmän useista uudistavan maatalouden tuottamista raaka-aineista sekä ostaa niitä suurempia määriä. Tämän myötä maanviljelijöille maksetaan raaka-aineiden määrän ja laadun lisäksi myös niistä eduista, joita tuotannosta aiheutuu ympäristölle maaperän suojelun, vesienhallinnan ja hiilidioksidipäästöjen vähenemisen kautta.