3 grunner til at du bør fokusere mer på kaffen på jobben i den nye normalen

Friday, February 11, 2022

Kaffen på jobben er en selvfølge for mange, og på de fleste nordiske arbeidsplasser har vi ubegrenset tilgang til det svarte gullet. Og det er flaks. For visste du at undersøkelser viser at en kopp kaffe på jobb bidrar til en mer positiv innstilling blant de ansatte og generelt fører til mer fruktbare diskusjoner5?

Coffee at work

Arbeidsplassens betydning for de ansatte har endret seg under pandemien de siste to årene. En ny studie viser at vi mer enn noe annet har savnet det sosiale aspektet ved å befinne oss fysisk på jobb, og at først og fremst kaffe er sterkt forbundet med det sosiale og samhørigheten på arbeidsplassen1. Selv om kaffemaskinen er fast tilbehør på nesten alle arbeidsplasser i dag, er det mange som ikke er klare over hvilke positive virkninger man får av en god kaffeopplevelse på jobben. Her følger en liste over de fremste fordelene med å legge litt ekstra fokus på kaffen på arbeidsplassen:

Coffee break1. Kaffepausen styrker samhørigheten

Under pandemien hvor mange har jobbet hjemmefra, er det den sosiale kontakten med kolleger de fleste savner. 69 % mener at kontakten og relasjonsbygging med kolleger er den viktigste fordelen med å jobbe fysisk på kontoret1. Like mange (69 %) mener at det er den daglige kaffepausen med kolleger som bidrar sterkest til å skape samhørighet og fellesskap på arbeidsplassen.

2. Koffein påvirker prestasjonenCoffee caffeine

Forholdet mellom inntak av koffein og økt oppmerksomhet er godt dokumentert. En kopp kaffe forbedrer både konsentrasjonen og fokus hos den som nyter en kopp2 3 4. En kopp kaffe påvirker også den mentale innstillingen hos oss mennesker. Vi blir generelt mer positivt innstilt overfor hverandre, vi blir mer mottakelige for ideer fra andre, og vi har en tendens til å møte andre på en mer oppmundrende måte4 5.

Videre er det påvist at en gruppe mennesker som drikker kaffe sammen under en diskusjon eller samtale, stort sett genererer flere kvalitative ideer og tanker enn ved en tilsvarende samtale mellom folk som ikke drikker kaffe sammen4. Studier viser også at i en gruppe der deltakerne drikker koffeinholdig kaffe, har man bedre sjanse for å holde seg til samtaleemnet som er satt opp på agendaen5.

Coffee break colleagues3. Kaffe bidrar til en positiv opplevelse på arbeidsplassen

I kjølvannet av pandemien har måten å jobbe på endret seg, og det har også våre behov når det gjelder arbeidsplassen og hvilken funksjon det fysiske kontoret har. Når vi nå velger å fortsette å jobbe hjemmefra deler av uken, er det mange bedrifter som ønsker at de dagene hvor de ansatte møter opp fysisk på jobb, skal være en positiv opplevelse. I vår spørreundersøkelse mener deltakerne at fri tilgang til kaffe og te er det viktigste tilbudet som bidrar til en positiv opplevelse på arbeidsplassen (68 %), og halvparten svarer at et sted hvor man kan ta en pause eller sosialisere med kolleger, er det viktigste i det fysiske miljøet på kontoret1.