SLIK ØKER DERE ENGASJEMENTET OG EFFEKTIVITETEN PÅ ARBEIDSPLASSEN

Wednesday, September 29, 2021

I dag bekrefter bare 11 % at de føler engasjement for arbeidsplassen sin. Les mer om hva du kan gjøre for å påvirke engasjementet og øke effektiviteten blant de ansatte.

AT DE ANSATTE SKAL VÆRE FORNØYDE OG TRIVES PÅ ARBEIDSPLASSEN, ER EN PRIMÆR MÅLSETTING FOR DE FLESTE VIRKSOMHETER I NORDEN I DAG. MANGE BEDRIFTER ARBEIDER AKTIVT MED Å FORBEDRE ELLER OPPRETTHPLDE ET GODT ARBEIDSMILJØ DER ALLE HAR DET BRA.

Samtidig viser en studie gjennomført av Gallup 2021 at bare 11 % av de ansatte i Vest-Europa føler et engasjement for arbeidsplassen der de jobber (1). Det er mange gode grunner til hvorfor det er en bra idé å jobbe med å øke engasjementet og trivselen på arbeidsplassen. Her kommer noen av dem:

  • Menneskene gjør gjerne smartere valg når de føler seg fornøyde og trygge i jobben og på arbeidsplassen (2). En engasjert medarbeider presterer ofte mer enn forventet, noe som etter hvert kan gi bedriften en konkurransefordel (1).  
  • Samtidig ser vi at misfornøyde kolleger arbeider mindre og/eller mindre effektivt enn de som er fornøyde (3). Ofte er en misfornøyd ansatt mer tilbøyelig til å forlate bedriften, og motivasjonen til å anstrenge seg mer enn akkurat det som er nødvendig, er generelt lav.
  • Kolleger som er fornøyde og tilfredse med tilværelsen, er gjerne også mer kreative og innovative (4).
  • Dessuten har man sett at ansatte som er ansiktet utad for bedriften, ofte gir bedre kundeservice når de selv har det bra på arbeidsplassen sin.

I denne sammenhengen er vi nok alle overbevist om at en velfungerende bedrift også har velfungerende ansatte som føler seg fornøyde, trygge og tilfredse på arbeidsplassen sin. Så – hva kan dere gjøre for å opprettholde trivselen og få kollegene til å ha det bra på jobben? Her kommer det noen forslag.

SÅ FÅR DERE ANSATTE SOM ER MER ENGASJERT OG SOM ØNSKER Å BLI I BEDRIFTEN

1. La De ansatte ta del i det større perspektivet,ved å dele langsiktige planer og mål.

En tredjedel av de ansatte over hele verden er enige om at bedriftens oppgave og formål er det som får dem til å føle at jobben er viktig (5). Ved åpen kommunikasjon gjennom hele organisasjonen bygger dere tillit, og de ansatte forstår at de er en viktig del for å kunne kunne nå bedriftens mål.

work life balance

2. Omvurder og prioriter balansen mellom arbeid og fritid.

At arbeidsplassen har fornuftige verdier og et uttalt fokus på at de ansatte skal ha et sunt forhold til arbeid og fritid, er i dag mer vanlig enn uvanlig i de nordiske landene. Når det gjelder synet på balansen mellom arbeid og fritid, kan imidlertid dette ha endret seg under pandemien, og det er derfor å anbefale at dere på nytt ser på hvordan dere arbeider med denne balansen på deres arbeidsplass.

Det å kunne arbeide hjemmefra eller ha mer fleksible arbeidstider, tar mange nå for gitt. Og hvordan sikrer dere en sunn arbeidsplass når den befinner seg hjemme hos hver av de ansatte?

Mange har valgt å skaffe et husdyr under pandemien, og det må ha tilsyn også når matmor eller matfar drar på kontoret. Forskning viser at hunder på arbeidsplassen bidrar til mindre stress og økt trivsel blant de ansatte. Har dere som arbeidsplass mulighet til å la dyrene bli med på jobben?

walk and talk with coffee

3. Oppmuntre til å ta pauser.

Det er viktig for alle å ta en pause fra arbeidsoppgavene, uansett hva slags arbeid du har. Hvis dere er en arbeidsplass uten faste pauser, er det viktig å gi forutsetninger for og ha en kultur som oppmuntrer de ansatte til å ta en pause. Dels er det viktig for å klare å komme gjennom dagen, kunne konsentrere seg og være effektiv i arbeidet, men det er også viktig i et sosialt perspektiv. Å ta en tur bort til kaffemaskinen og prate et par minutter med en kollega bidrar både til økt følelse av samhørighet og trivsel, men kan også føre til spontane mikromøte som bidrar til mer kreative og innovative idéer.

Hvis man har et stillesittende arbeid, er det også viktig å få inn litt bevegelse i pausene. Ta en tur eller to i bygningen eller en kortere spasertur. Såkalte walk and talk-møter har blitt mer vanlige under pandemien og er en sunn trend som de ansatte med fordel kan ta med til arbeidsplassen.

4. Møt nye krav til goder.

Goder i ulike former har alltid vært et viktig innslag som bidrar til en mer attraktiv arbeidsplass og mer fornøyde ansatte. Men også etterspørselen etter goder kan ha endret seg under pandemien. Hvordan håndterer dere gode som man tidligere hadde fått på arbeidsplassen, men som man går glipp av når man jobber hjemmefra? Goder som lunsj, frukt, snacks og kaffe uteblir på hjemmekontoret. Det finnes løsninger på dette, med kompensasjon eller pakker for hjemmekontoret. Sørg for at dere fanger opp de godene som er viktigst for akkurat deres ansatte, og finn løsninger for å dekke etterspørselen.

kaffe med kollegor

KAFFE PÅ JOBBEN, EN MEDVIRKENDE FAKTOR TIL ØKT ENGASJEMENT

I en studie gjennomført av Gallup 2021 tar man pulsen på ansatte rundt om i verden og lar dem svare på spørsmål om arbeid og arbeidsplassen i 2020. På spørsmål om hva de ansatte selv opplever som størst positiv betydning for produktivitet på jobben, svarte 63 % at korte pauser hadde størst betydning, fulgt av en kaffepause (43 %) (1).

I tillegg til økt produktivitet kan også kreativitet og innovasjon utløses av spontane diskusjoner kolleger imellom, i kafeteriaen eller ved kaffemaskinen. Det var ingen tilfeldighet at Steve Jobs i arbeidet med å utforme bygningen for Pixar plasserte alle toaletter og kafeteriaer sentralt i huset. Formålet var å skape en plass som oppmuntret til nettopp kreativitet (6).

Vil du ha forslag til kaffeløsning med Zoégas eller Starbucks, tilpasset til din arbeidsplass? Send inn dine opplysninger til oss via knappen under så tar vi kontakt i løpet av kort tid.

Jeg vil vite mer