Nestlé øker takten mot et regenerativt matvaresystem

Wednesday, October 20, 2021

nestle regenerativt jordbruk

Klimaendringer og miljøtrusler som forringelse av skog, jord og vannveier påvirker jordbrukere og samfunn over hele verden. Resultatet blir at bøndenes produksjon og den generelle tilgangen til mat står i fare. Vi må beskytte og gjenopprette planetens ressurser, og det krever forandring

Derfor har Nestlé begynt en reise mot fornyelse for å beskytte, fornye og gjenopprette miljøet, styrke bøndenes produksjon og øke motstandskraften og livskvaliteten i lokalsamfunnene og for konsumentene. Vi tror at vi alle har en rolle å spille for å sikre en god fremtid. Uansett alder, kjønn, nasjonalitet eller bakgrunn – sammen kan vi alle gjøre en forskjell. Både i dag og i kommende generasjoner.

Fokus på regenerativt jordbruk

Nesten to tredjedeler av Nestlés totale utslipp av klimagasser kommer fra vår egen virksomhet, særlig fra areal- og jordbruk. Derfor er det regenerative jordbruket et fokusområde på vår vei mot netto null utslipp. Målet vårt er å kjøpe inn 20 % av de viktigste råvarene via regenerativt jordbruk til 2025 og 50 % til 2030. Det er mer enn 14 millioner tonn råvarer. 

Hva er regenerativt jordbruk?

Regenerativt jordbruk er et jordbruk der det benyttes metoder for å bevare og gjenopprette jorden og økosystemet. Det dreier seg ganske enkelt om å reparere det som har blitt forringet i jorden i lang tid. Et regenerativt jordbruk har som mål å bedre jordens helsetilstand og dens fruktbarhet samtidig som karbondioksid bindes opp i jord og biomasse. Det bidrar til å redusere karbondioksid i atmosfæren og utslipp av klimagasser.

Regenerativt jordbruk er sentrert rundt universelle agronomiske prinsipper, som beskytter og gjenoppretter naturressurser som jord, vann og biologisk mangfold. Resultatet av det regenerative jordbruket danner grunnlaget for en bærekraftig matvareproduksjon og har en positiv påvirkning for både bønder, miljø og samfunn.  Det forbedrer jordens motstandskraft mot klimaendringer og er dermed gunstig for jordbruksproduksjonen.

Hva gjør vi?

Hos Nestlé vil vi samarbeide med våre partnere, inkludert vårt nettverk av mer enn 500 000 bønder og 150 000 leverandører, for å fremme regenerative jordbruksmetoder. 

Vi skal hjelpe bøndene med å ta i bruk slike metoder ved: 

  • å benytte den siste vitenskapen og teknologien og gi teknisk bistand 
  • å tilby investeringsstøtte 
  • å betale ekstra for regenerative jordbruksvarer 

 

Nestlé vil investere 1,2 milliarder CHF i de kommende fem årene for å fremme regenerativt jordbruk i hele selskapets leveringskjede. Arbeidet vil fokusere på tre primærområder for å hjelpe bøndene med å ta i bruk regenerative metoder:

  • Teknisk bistand: Med sitt omfattende nettverk av FoU-eksperter og agronomer utvikler Nestlé for eksempel kaffe- og kakaosorter med mindre miljøpåvirkning og vurderer nye løsninger for å redusere utslippene i melkeproduksjonskjeden. Nestlé vil også tilby jordbruksutdanning og hjelpe bønder med å utveksle informasjon som kan tilpasses lokalt.
     
  • Tilby investeringsstøtte: Overgangen til regenerativt jordbruk medfører innledende risikoer og nye kostnader. Nestlé vil derfor støtte bøndene ved å saminvestere med dem, lette belåning eller hjelpe dem med å få lån til spesifikt utstyr. Selskapet vil også samarbeide med partnere for å finansiere pilotprosjekter og på denne måten teste hvor man best kan fremme det regenerative jordbruket.
     
  • Premier for regenerative jordbruksprodukter: Nestlé vil tilby premier for mange råvarer som produseres ved hjelp av regenerative jordbruksmetoder, og kjøpe større mengder. Dette betyr å betale bøndene ikke bare for mengden og kvaliteten av ingrediensene, men også for de fordelene de gir miljøet i form av jordbeskyttelse, vannhåndtering og utslipp av karbondioksid.