ZOÉGAS Coffee by Women

I 130 år har vi på ZOÉGAS forsynet svenske kaffeelskere med mørkristet kvalitetskaffe.

zoegas hållbart kaffe

For å sikre den unike ZOÉGAS-smak skal vi bruke kaffebønner av høy kvalitet, primært fra Østafrika, og fortsetter derfor med å investere i våres bæredyktighetsinitiativ i Østafrika. Utvalget av bæredyktig dyrket kaffe i våres høye kvalitet er begrenset i regionen og der er det ikke nok å møte etterspørselen. For å sikre bæredyktig kaffe i dag og i fremtiden er det mange ting som har enorm betydning. Vi mener det er avgjørende å få så mange kaffedyrkere som mulig til å sakte men sikkert omlegge fra konvensjonell dyrkning til bæredyktig dyrkning og til sist sertifisering.

Samtlige kaffedyrkere som inngår i ZOÉGAS bæredyktighetsinitiativ tilbys gratis utdannelse i bæredyktig og produktiv kaffedyrkning, kvalitetsoppgradering, verifisering samt sertifisering. Utdannelsen avholdes i samarbeide med lokale organisasjoner som blant andre CMS (Coffee Management Services). Våre bæredyktighetsinitiativ i Kenya og Rwanda har involvert mer en 16.000 kaffedyrkere i en 3-årsperiode i Kenya og 6.000 kaffedyrkere i Rwanda.

 
 

CA 50 PROSENT AV ALLE SOM ARBEIDER MED KAFFE I VERDEN ER KVINNER, MED MINDRE ENN FEM PROSENT HAR LEDENDE STILLINGER

Tradisjonelt er kaffedyrkningen blitt drevet av menn og av historiske og kulturelle årsaker får kvinner ikke mulighet for å utdanne seg i samme grad som menn. ZOÉGAS har derfor som mål å ha minst 30 prosent av de kaffebønder som utdannes i våre egne bæredyktighetsprosjekter skal være kvinner. De kvinnelige kaffedyrkere arbeider ofte kooperativt, hvilket har vist seg å være et vindende konsept innenfor bæredyktig kaffedyrkning. Kvinnene i prosjektet tilbys også opplæring i lederskap, bygge tillit og selvutvikling. Kvinner og menn utdannes sammen, for at få så mange kaffedyrkere som mulig med på reisen mot fremtidens kaffe.

 

 

ZOÉGAS BLANDNINGER BLIR RAINFOREST ALLIANCE SERTIFISERT

Som en del av ZOÉGAS arbeide for å sikre kaffe i fremtiden, vil kaffe fra Rainforest Alliance sertifiserende kaffedyrkere komme til å inngå i våre produkter fra starten av 2017. Et meget viktig skritt mot å sørge for at kaffe dyrkes på en måte som både skåner miljøet og gir kaffedyrkerne bedre mulighet for å forsørge seg selv. Dette betyr at svenske kaffedrikkere kan nyte god kaffe og samtidig være en del av en positiv utvikling.

Les mer om ZOÉGAS och Rainforest Alliance her.