Zoégas nærmer seg null miljøpåvirkning med ny krympefilm

Monday, November 8, 2021

Zoégas intensiverer arbeidet med bærekraftige plastalternativer og introduserer nå en tynnere krympefilm. Det betyr 7,25 tonn mindre plast hvert år.

zoegas minskar krympfilm

I 2015 byttet Zoégas ut den plasten som ble brukt til å holde kaffeemballasjen på plass under transport, med en tynnere krympefilm bestående av minst 50 prosent gjenvunnet plast. Et tilsynelatende ubetydelig tiltak som likevel fikk stor effekt, da det førte til en reduksjon i karbondioksidutslippene på ca. 33 tonn, i tillegg til at det inspirerte flere fabrikker innenfor Nestlékonsernet til å gå over til det nye materialet.

Nå tar Zoégas et skritt videre og minsker tykkelsen på krympefilmen med 25 prosent (fra 40 my til 30 my), noe som reduserer fabrikkens årlige plastforbruk med 7,25 tonn.

Vi vurderer fortløpende hvordan vi kan forbedre prosedyrene våre og redusere mengden plast vi bruker i produksjonen. I dette tilfellet kunne vi dra nytte av at det dukket opp et enda bedre materiale på markedet. Dessuten kunne vi hente lærdom fra andre Nestléfabrikker som allerede hadde testet det nye materialet med godt resultat, sier Dan Fredriksson, emballasjeansvarlig i Zoégas.

I tillegg til positive miljøeffekter som følge av redusert plastforbruk, har den tynnere krympefilmen også brakt med seg andre forbedringer.

Det tynnere materialet har også gitt positive sideeffekter i fabrikken, hvor våre operatører nå håndterer 25 prosent færre materialruller. Dette er positivt fra et ergonomisk perspektiv, sier Dan Fredriksson.

Satsingen på mer bærekraftige emballasjematerialer er enda et ledd i Zoégas innsats for å oppnå null miljøavtrykk i virksomheten, samt en viktig del av Nestlés globale mål: å nå netto nullutslipp senest innen år 2050. Zoégas kaffebrenneri i Helsingborg har siden 2017 vært drevet av sertifisert biogass og elektrisitet fra vindkraft.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Dan Fredriksson, emballasjeansvarlig i Zoégas, tlf. 042 – 19 33 49, e-post: dan.fredriksson@se.nestle.com