Zoégas satser på solvann i Uganda

Thursday, September 9, 2021

Nå styrker Zoégas sitt langsiktige bærekraftsengasjement i det østlige Afrika gjennom en investering i Solvatten som vil forsyne kaffedyrkere i Rwenzoriregionen med rent og varmt vann.

zoegas solvatten till uganda

Zoégas har lenge hatt et engasjement i det østlige Afrika. Tidligere i år besluttet de å finansiere bygging av vannledninger i landsbyen Buzira i Rwenzoriregionen, Uganda, og nylig ble bærekraftsprogrammet Coffee by Women utvidet til samme område. Nå forsterker Zoégas sitt engasjement i regionen ved å gi kaffedyrkerne Solvatten.

Vi har tidligere hjulpet kaffedyrkere i Kenya med denne løsningen, med godt resultat, og vi vil fortsette å bruke denne oppfinnelsen også i Uganda, hvor den vil være svært nyttig. I tillegg til å forsyne kaffedyrkerne med rent og varmt vann, kan vi med denne løsningen redusere både helsekostnader og vedbehov, sier Minette Rosén, råkaffeansvarlig ved Zoégas.

Solvatten er en portabel vannrenser og vannvarmer som kun trenger solenergi for å fungere. Ingen batterier, ingen kjemikalier! Beholderen består av to sammensittende deler som rommer fem liter vann hver, og har en gjennomsiktig overflate som slipper gjennom UV-stråling fra solen. Produktet ble utviklet av oppfinneren og entreprenøren Petra Wadström og produseres i Skåne, ikke langt fra Zoégas hjemtrakter.

Sammen med Zoégas kan vi fortsette arbeidet med å oppnå en bærekraftig fremtid for alle. Tilgang til rent og varmt vann skal være en selvfølge, og med Solvatten kan energi og vannforbruket effektiviseres. Det fører også til flere sosioøkonomiske fordeler, blant annet en bedre livssituasjon for mennesker i klimarammede områder. Trær som får stå igjen og vokse, binder dessuten karbondioksid, minsker jorderosjon og gir viktig skygge til både planter, dyr og mennesker, sier Petra Wadström, grunnlegger og administrerende direktør i Solvatten.

I dag lever to milliarder mennesker i verden uten tilgang til rent vann hjemme. Dette har negativ innvirkning på helse, utdanning, likestilling, miljø og muligheten til å komme seg ut av fattigdom. Totalt vil 423 Solvattenbeholdere distribueres i Rwenzoriregionen i september måned. Dette gjør at 2350 personer vil ha tilgang til rent og varmt vann – en grunnleggende forutsetning for å klare seg i livet. Ved å redusere behovet for å brenne ved og trær kan man redde opptil 3000 trær, noe som i sin tur bidrar til miljømessig stabilitet og resiliens.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Minette Rosén, råkaffeansvarlig på Zoégas: tlf. +46 (0)703 193369,
e-post: minette.rosen@se.nestle.com

Petra Wadström, grunnlegger og adm. dir. i Solvatten: info@solvatten.se