SLIK SKAPER DU EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS

Friday, October 1, 2021

Vi tipser om hva dere kan gjøre og tenke på for å skape en mer attraktiv arbeidsplass for å kunne rekruttere kvalifisert arbeidskraft og få ansatte til å bli i bedriften.

I DAG OPPLEVES DET KANSKJE VANSKELIGERE ENN FOR NOEN ÅR SIDEN Å FINNE DE RIKTIGE, KVALIFISERTE ARBEIDSTAKERNE TIL ARBEIDSPLASSEN. OG DET ER FAKTISKT SLIK AT ARBEIDSTAKERNE I DAG GENERELT STILLER HØYERE KRAV TIL ARBEIDSPLASSEN OG ØNSKER Å FINNE EN JOBB SOM MATCHER DERES INTERESSER OG VERDIER.

jobbar arbetsplats

I en studie gjennomført av Gallup mente 63 % av de ansatte som ble spurt, at det er svært eller ganske sannsynlig at de kunne finne en annen jobb som var minst like bra som den de hadde i øyeblikket (1). 51 % av de spurte søkte aktivt etter ny jobb.

Det kan være flere grunner til at folk søker seg til en ny jobb, men de tre grunnene som nevnes oftest, er:

  • Lav lønn (sier 44 %)
  • Begrensede karrieremuligheter (sier 43 %)
  • Utilstrekkelige utfordringer (sier 30 %)

De som søker seg til nye jobber, er fremfor alt de yngre generasjonene, de under 45 år (2).

I tillegg til å sikre de ovennevnte tre punktene er det flere områder å jobbe på, som gjør dere til en mer attraktiv arbeidsplass:

kollegor dricker kaffe

1. TRIVSEL OG VELVÆRE

Studier viser at bedrifter som bryr seg om sine ansatte og deres velvære, ligger i topp tre av de viktigste egenskapene en arbeidstaker søker hos en arbeidsgiver. For millenniumsgenerasjonen og generasjon Z er det pri én (3). Men hva betyr trivsel og velvære på jobben? Mange bedrifter henger fast i retningslinjer og fysiske goder som massasje i arbeidstiden eller mulighet til å bruke bedriftens tredemølle under møtet. Først og fremst handler det om bedriftskultur, hvordan arbeidet utføres og de ansattes hverdagslige opplevelser (3).

Noen eksempel på hvordan dere kan jobbe med bedriftskulturen, er:

  • Få de ansatte til å sette pris på det arbeidet de gjør, hver dag, ved å fokusere på deres sterke sider.
  • Vær fleksibel. Det betyr ikke bare for eksempel hybridarbeid hjemme og på kontoret. Vær også fleksibel med hvordan dere vurderer arbeidsinnsatsen. I stedet for å regne eller kontrollere antall timer den ansatte arbeider, skal dere fokusere på resultatet og at prosjekt ferdigstilles på tilfredsstillende måte. Dette er et aspekt som vurderes høyt av yngre generasjoner (7).
  • Følelsen av samhørighet er viktig for alle mennesker, uansett om vi er på jobben eller i private sammenhenger. Skap rom i arbeidsdagen der kollegene i et team kan omgås og styrke samholdet.
  • Frem den fysiske helsen gjennom bevegelse i arbeidstiden. Med bevegelse får vi mer energi og mer ork til å gjøre en god jobb.

2. SOSIALT ANSVAR

Mennesker i dag, særlig yngre generasjoner som millenniumsgenerasjonen og generasjon Z, legger større vekt på å sikre at de lever det livet de ønsker, og bruker sin tid og energi på det som er viktig for dem. Dette betyr også at arbeidstakeren i større utstrekning søker etter en arbeidsplass som matcher egne verdier (3)(4). Det dreier seg ikke lenger om at man bare vil ha en stabil jobb med sikker inntekt, arbeidsgiveren skal også ha verdier man kjenner seg igjen i og kan ta til seg.

Når den ansatte kan se seg selv i bedriftens varemerke, er sjansen også større for at man føler seg hjemme i bedriftskulturen (5). Følelsen av samhørighet frembringer ofte større lidenskap for det man gjør, noe som senere kan bidra positivt til arbeidstakerens innsats på jobben.  

3. MILJØMESSIG BÆREKRAFT

Arbeidstakere ser det som ønskelig at arbeidsgiveren tar miljøspørsmål på alvor og aktivt jobber for å opprette bærekraftige initiativ på arbeidsplassen (5). Det kan handle om alt fra avfallshåndtering til at bedriften bidrar til større initiativ som verner om en bærekraftig fremtid.

zoegas kaffe paus

4. BEKVEMMELIGHETER OG GODER

For mange er arbeidsplassen deres andre hjem, og det er derfor ikke rart at man som arbeidstaker vil ha goder og bekvemmeligheter som får en til å trives, føle seg velkommen og godt ivaretatt (5). Slike bekvemmeligheter kan være alt fra helsetjenester til en takterrasse på storbykontoret, eller goder som oppmuntrer til sosial omgang mellom kolleger. En enkel måte å oppnå dette på er gjennom mat og drikke, da mange sosialiserer når de tar pauser (6). Teamlunsjer eller et innbydende kaffehjørne kan få stor betydning med liten innsats.

På nesten alle bedrifter regnes de ansatte som organisasjonens største styrke. Å investere i de ansatte er også en faktor som vurderes høyt av arbeidstakerne (7). Det gjelder alt fra rekruttering, onboarding, opplæring og utvikling.

5. DEN FYSISKE ARBEIDSPLASSENS DESIGN OG LAYOUT

Det kan synes overfladisk, men det visuelle inntrykket arbeidsplassen gir, er en viktig del som påvirker det totale inntrykket en potensiell arbeidstaker får av bedriften deres (5). Et nedslitt lokale med gamle møbler og triste farger gir sikkert ikke følelsen av at arbeidsplassen er et kult sted å jobbe på, er moderne, i forkant eller innovativ. Invester i å la overflaten matche bedriftens DNA.

Er du interessert i å få vite mer om hvordan et oppdatert kaffemiljø kan bidra til et mer attraktivt miljø på arbeidsplassen deres? Med kaffe fra Zoégas eller Starbucks får dere kaffe av høy kvalitet, fra varemerker de ansatte kjenner og setter pris på. Skriv inn opplysningene deres nedenfor så tar vi snart kontakt.

Jag vil vite mer