NESCAFÉ - Grown Respectfully

Kaffe är älskat över hela världen, men om vi inte tar hand om kaffet och behandlar det med respekt kan det innebära en framtid utan kaffe. Klimatförändringar, sjuka kaffeträd, vattenbrist och bönder som lämnar kaffeodlingar till förmån för städerna skapar ett hot mot framtidens kaffe.

nescafe hållbart kaffe

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

Som en av de största aktörerna inom kaffesektorn investerar vi mer i hållbar kaffeproduktion för att säkerställa en framtid för kaffe och kaffebönderna. Grown Respectfully handlar om att hjälpa till att säkerställa ett ansvarsfullt utbud av kvalitetskaffe och bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen av gårdar. Det handlar också om att minska miljöpåverkan från både kaffeodling och våra produktionsanläggningar. Om vi ​​odlar kaffe med respekt kan vi säkra kaffe för framtiden.

Grown Respectfully - från fältet till din kaffekopp

Vår plan har tre dimensioner för att säkerställa ett mer hållbart kaffe från jordbruk till produktion och dess effekt på vår miljö:

• Ansvar i jordbruket: 
Vi har utvecklat kaffeträd som är resistenta mot t.ex. rost som är en sjukdom som ofta drabbar kaffeträd. Dessa kaffeträd kan skapa en bättre skörd och minimera risken för att kaffeträdet dör. Därför har vi redan planterat 182 miljoner nya kaffeträd. Dessutom utbildar vi jordbrukare i en mer hållbar odling av kaffet, t.ex. genom att minska vattnet som används. Vi jobbar också med jordbrukarna och deras samhällen genom vårt Farmer Connect-program för att säkerställa att kaffe blir en mer attraktiv yrkesbana för kommande generationer.

• Ansvar för produktion:
Vi har åtagit oss att minska utsläppen av växthusgaser och vatten på våra fabriker som producerar kaffe med 35% fram till 2020

• Ansvar för miljö:
Vi investerar mer än tre miljarder kronor för att främja hållbarhetsinsatser, som främst investeras i gårdar och optimeringar på våra fabriker från 2010 till 2020
 

NESCAFÉ ingår i RAINFOREST ALLIANCE för att mäta den konkreta påverkan av våra åtgärder på fältet

Rainforest Alliance är en icke-statlig organisation som verkar för att bevara biologisk mångfald och garantera hållbara livsvillkor för lokalinvånare. Inom ramen för Grown Respectfully arbetar vi sedan mer än tio år tillsammans på kaffeodlingarna för att fastställa avancerade metoder för jordbruken och förbättra livsvillkoren för kaffeproducenterna.

10 år med NESCAFÉ Plan

Nescafé är ett av världens mest populära kaffevarumärken - en av sju koppar kaffe som dricks världen över är en kopp Nescafé. Samtidigt lever många kaffeodlare med en osäkerhet. Deras skördar och inkomst är under ständigt hot. Därför lanserade Nestlé för 10 år sedan Nescafé Plan, för att förbättra odlarnas liv. Under dessa 10 år, har vi bland annat lyckats:

  • Idag är 75% av allt kaffe till Nescaféprodukter ansvarsfullt inköpta. under 2020, köpte Nescafé mer än 649'000 ton ansvarsfullt kaffe. Den största volymen från en enskild kaffeinköpare.
  • Distribuera 235 miljoner  högavkastande och sjukdomsresistenta kaffeplantor till odlare. Detta bidrog till återuppbyggnad av nästan 120'000 hektar kaffeodlingar världen över. 
  • Utvecklat och 15 nya Arabica- och Robustasorter i fem länder: Mexico, Colombia, Ecuador, Philippinerna och Thailand. Dessa plantor har en högre produktivitet, These plant materials have higher productivity, motståndskraft och hög kvalitet. 
  • Genomföra mer än 900.000 utbildningar kring jordbruksmetoder för kaffeodlare. Målsättningen var att optimera produktivitet och kostnader, förbättra kvalitet och reducera miljöavtrycket genom effektiva bevattnings- och beskärningsmetoder.
  • Stärka över 10 000 kvinnor och unga odlare genom ledarskapsprogram och utbildning i hushållsekonomi 
  • Förstärka kunskapen kring företagande för över 10 000 odlare med fokus på finansiell kompetens, journalföring och entreprenörsskap.
Ladda ner Nescafé Plan 10 years (PDF)
 

nescafe hållbarhet plantage