Nescafé Plan

Hållbarhet | Nescafé | Nescafé Plan

nescafe plan farmer plant

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

Som en av de största aktörerna inom kaffesektorn investerar vi mer i hållbar kaffeproduktion för att säkerställa en framtid för kaffe och kaffebönderna.

nescafe coffee plantsThe NESCAFÉ Plan handlar om att hjälpa till att säkerställa ett ansvarsfullt utbud av kvalitetskaffe och bidra till den sociala och ekonomiska utvecklingen av gårdar. Det handlar också om att minska miljöpåverkan från både kaffeodling och våra produktionsanläggningar. Om vi ​​odlar kaffe med respekt kan vi säkra kaffe för framtiden.

Klimatförändringar, sjuka kaffeträd, vattenbrist och bönder som lämnar kaffeodlingar till förmån för städerna skapar ett hot mot framtidens kaffe. Om vi vill fortsätta njuta det måste vi planera. Därför lanserade vi NESCAFÉ Plan 2010. År 2010 tog vi våra 80 års samlade globala kaffeerfarenhet till nästa nivå, med syfte att säkerställa att allt vårt kaffe kommer från hållbara källor.

NESCAFÉ Plan hjälper kaffeodlare, jordbrukssamhällen och vår planet:

 

Utbildning av jordbrukare

Vi har nu 300 NESCAFÉ-experter inom kaffeodling som arbetar med jordbrukare i femton länder och erbjuder utbildning i såväl affärsadministration som bra odlingstekniker. Sedan 2010 har vi hjälpt till att utbilda mer än 700 000 jordbrukare.

Säkerställa jordbrukarens inkomst

Våra experter utbildar kaffeodlare i att diversifiera sin inkomst genom att odla olika grödor tillsammans med kaffeträden. Med hjälp av dessa nya kunskaper kan kaffeodlare förvalta sina odlingar på ett bättre sätt och förbättra sina levnadsvillkor.

Stödja jordbrukarnas samhällen

Att kaffeodling är en livsstil är något vi vill hålla vid liv. Därför stödjer vi lokala jordbrukssamhällen och inspirerar en ny generation att bli kaffeodlare genom att stärka och vidareutbilda dem.

 

10 ÅR MED NESCAFÉ PLAN

Nestlé lanserade the NESCAFÉ Plan för drygt 10 år sedan, med syfte att förbättra odlarnas liv. Under dessa 10 år, har vi bland annat lyckats med:

 

  • Idag är 75% av allt kaffe till NESCAFÉ-produkter ansvarsfullt inköpta. under 2020, köpte NESCAFÉ mer än 649'000 ton ansvarsfullt kaffe. Den största volymen från en enskild kaffeinköpare.
  • Distribuera 235 miljoner högavkastande och sjukdomsresistenta kaffeplantor till odlare. Detta bidrog till återuppbyggnad av nästan 120'000 hektar kaffeodlingar världen över. 
  • Utvecklat och 15 nya Arabica- och Robustasorter i fem länder; Mexico, Colombia, Ecuador, Philippinerna och Thailand. Dessa plantor har en högre produktivitet, motståndskraft och hög kvalitet. 
  • Genomföra mer än 900.000 utbildningar kring hållbara jordbruksmetoder för kaffeodlare. Målsättningen var att optimera produktivitet och kostnader, förbättra kvalitet och reducera miljöavtrycket genom effektiva bevattnings- och beskärningsmetoder.
  • Stärka över 10 000 kvinnor och unga odlare genom ledarskapsprogram och utbildning i hushållsekonomi.
  • Förstärka kunskapen kring företagande för över 10 000 odlare med fokus på finansiell kompetens, journalföring och entreprenörsskap.