The NESCAFÉ Plan

Grunden till morgondagens goda kaffe läggs idag

NESCAFÉ är världens största kaffevarumärke. Varje dag konsumeras 475 miljoner koppar NESCAFÉ, odlat av fler än 1 miljon bönder och producerat i 27 fabriker. Med storlek kommer ansvar. Vår utmaning är att säkra kvalitetskaffe för framtiden. Vad gör då NESCAFÉ för att lösa detta? The NESCAFÉ Plan är vår väg mot en framtid där produktionen av kaffe är hållbar och ansvarsfull, och där den kommer vara tillgänglig för kommande generationer.


Kaffe för framtiden

Innan 2020 ska vi plantera 220 miljoner kaffeplantor. Vi vill försäkra oss om att alla människor alltid kommer kunna njuta av vårt kaffe till ett överkomligt pris. Det kan bara förverkligas om vårt kaffe är framtaget på ett ansvarsfullt sätt. För att säkerställa högkvalitativt kaffe till ett överkomligt pris, stödjer vi kaffeodlarna genom att hjälpa dem att odla på ett mer hållbart sätt. På så sätt säkerställer vi att kaffeodling förblir livskraftigt och attraktivt för jordbrukare i framtiden.
 

Bidra till stolta odlare

Sedan 2010 har 376 500 kaffebönder världen över utbildats i ansvarsfull kaffeodling i samarbete med Rainforest Alliance. Vi hjälper kaffeodlarna att öka sina intäkter genom kompetensutveckling, att gå från kaffeplockare till att bli kaffeentreprenörer och sanna affärspartners. Denna kompetens hjälper odlarna att förbättra sin produktion och öka sina inkomster vilket gör kaffeodlingen till ett attraktivt val för dem. Genom The NESCAFÉ Plan hjälper våra agronomer odlare att utveckla en vision om hur de skulle vilja se sina plantage i framtiden. Odlarna erbjuds utbildningar så de får den kompetens som behövs för att bedöma plantagen, varpå vi tillsammans kommer fram till förbättringsplaner som de kan arbeta efter för att uppnå sina mål.


Lokal påverkan – längs hela värdekedjan

I 13 av de länder vi arbetar i har vi utbildningsprogram i kaffeodling. Vi tar det bästa av vår kunskap och skräddarsyr den efter lokala behov och villkor. Vi finns med i varje steg i värdekedjan – från att garantera kvaliteten på fröna, genom jordbruksstöd och forskning på plantagerna, till att samarbeta med lokala kaffeinstitut och statliga myndigheter, lokala producenter och upprättande av lokal produktion. Mer än hälften av våra kaffeproducerande fabriker är belägna i tillväxtländer. Detta innebär att vi kan hjälpa lokala odlare att utveckla nya färdigheter, får högre kvalitet på kaffebönorna, större skördar och därmed öka sina inkomster och förbättra livet för sina familjer.

 

Storskalig hållbarhet

Nestlé investerar 400 miljoner euro i kaffeprojekt för The NESCAFÉ Plan mellan 2011-2020. Omkring 70% av väldens kaffeodlare består av små plantager, ofta med gamla kaffeplantor som ger en minskande avkastning. De använder jordbruksmetoder som är långt ifrån hållbara och för dessa odlare är det svårt att uppnå en hållbarhetscertifiering på grund av de kostnader och utmaningar som detta innebär. Det är dessa odlare vi arbetar med och det är här vi kan göra störst inverkan.

 

Hållbarhet i sin helhet

Från plantage till fabrik till färdig produkt – The Nescafé Plan arbetar för en mer hållbar miljö och förbättring av hela samhället på alla nivåer. The NESCAFÉ Plan omfattar hela vår verksamhet. Synsättet kring helheten innebär att vi kan göra saker annorlunda. Som att ha mer än hälften av våra kaffeproducerande fabriker i tillväxtländer, vilket bidrar till utveckling av den lokala affärsutvecklingen och en mer hållbar miljö. Det innebär att vi arbetar för ansvarsfull kaffeodling och produktion i varje steg av vår värdekedja, från plantering av de första fröna, till förpackningsåtervinning, till en kopp kaffe i kundens hand.
 
 

>Läs mer om The NESCAFÉ Plan här