ZOÉGAS Coffee by Women

I 130 år har vi på ZOÉGAS försett svenska kaffeälskare med mörkrostat kvalitetskaffe. Nu intensifierar vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare så att vi kan leverera gott kaffe även i framtiden.

För att säkra den unika ZOÉGAS-smaken behöver vi kaffebönor av hög kvalitet, främst från Östafrika och fortsätter därför att investera i våra hållbarhetsinitiativ i Östafrika. Utbudet av hållbart odlat kaffe av vår höga kvalitet är begränsat i regionen och räcker inte för att möta efterfrågan. För att säkra hållbart kaffe idag och för framtiden finns det många vägar som har en enorm påverkan. Vi anser att det är avgörande att få så många kaffeodlare som möjligt att steg för steg ändra från konventionell odling till hållbar odling och slutligen certifiering.

Samtliga kaffeodlare som ingår i ZOÉGAS hållbarhetsinitiativ, erbjuds kostnadsfri utbildning i hållbar och produktiv kaffeodling, kvalitetsuppgradering, verifiering samt certifiering. Utbildningarna hålls i samarbete med lokala organisationer som bland annat CMS (Coffee Management Services). Våra hållbarhetsinitiativ i Kenya och Rwanda har involverat mer än 16 000 kaffeodlare under en 3-årsperiod i Kenya och 6000 kaffeodlare i Rwanda. 

Kontakta oss för att få hjälp med din hållbara kaffelösning!

 
 

CA 50 PROCENT AV ALLA SOM ARBETAR MED KAFFE I VÄRLDEN ÄR KVINNOR, MEN MINDRE ÄN FEM PROCENT HAR LEDANDE BEFATTNINGAR

Traditionellt har kaffeodlingarna drivits av män och av historiska och kulturella skäl får kvinnor inte tillgång till utbildningsmöjligheter i samma utsträckning som män. ZOÉGAS har därför som mål att minst 30 procent av de kaffebönder som utbildas i våra egna hållbarhetsprojekt ska vara kvinnor. De kvinnliga kaffeodlarna arbetar ofta kooperativt vilket visat sig vara ett vinnande koncept för en hållbar kaffeodling. Kvinnorna i projekten erbjuds dessutom utbildning i bland annat ledarskap, förtroendebyggande och självutveckling. Kvinnor och män utbildas tillsammans för att få med så många kaffeodlare som möjligt på resan mot framtidens kaffe.

 

 

ZOÉGAS BLANDNINGAR BLIR RAINFOREST ALLIANCE CERTIFIERADE

Som en del i ZOÉGAS arbete för att säkra kaffe för framtiden kommer kaffe från Rainforest Alliance certifierade odlingar att ingå i våra produkter från början av 2017. Ett mycket viktigt steg i att se till att kaffe odlas på ett sätt som skyddar miljön och ger bättre försörjningsmöjligheter för kaffeodlare. Vilket innebär att svenska kaffedrickare kan njuta av gott kaffe och samtidigt vara en del i en positiv utveckling. Läs mer om ZOÉGAS och Rainforest Alliance här.