Zoégas hållbarhetsarbete

Hållbarhet är ett brett och ibland lite svårdefinierat begrepp. För oss på Zoégas handlar det om en total hållbarhet som inkluderar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom hela kaffekedjan - från odlarnas villkor och arbete, till produktionen i Helsingborg. Changing Coffee uttrycker vår ambition att genom goda exempel förändra kaffeindustrin till det bättre.

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

Att odla och producera kaffe hållbart är en nödvändighet för att vårda vår planet och säkra tillgången på kvalitetskaffe i framtiden. Vi vet att det finns många saker som kan förbättras för att odlingen och produktionen ska bli mer hållbar. Men också att det finns mycket man kan göra för att uppnå detta, utöver till exempel ekologisk certifiering.

Zoégas hållbarhetsarbete fokuserar till stor del på att utbilda kaffeodlarna i hållbar odling, i projektet Coffee By Women. Samtidigt strävar vi efter att ständigt minska vårt CO2-avtryck. På Zoégas arbetar vi långsiktigt då vi tror att den stora skillnaden sker över tid. Genom att hjälpa småskaliga och medelstora kaffeodlare, utan krav på att de ska sälja sitt kaffe till just oss, kan vi göra långsiktig skillnad i form av högre produktion och lönsamhet för odlarna, med ett ökat utbud av hållbart odlat kaffe som följd. 

Vår ambition att förändra kaffeindustrin till det bättre genomsyrar allt vi gör, både för oss på Zoégas och för våra samarbetspartners och konsumenter. Att uppskatta en kopp Zoégas är inte bara en fråga om smak, utan också om att veta att det är hållbart odlat och producerat.

Coffee By Women skapar tusentals nya kvinnliga entreprenörer inom kaffeodling

ZOÉGAS hållbarhetsinitiativ i Östafrika, Coffee By Women, har sedan 2011 skapat bättre försörjningsmöjligheter för kaffeodlare och bättre kunskap i hur kaffet kan odlas på ett hållbart sätt. Vi har som mål att minst 30 procent av de kaffebönder som utbildas i våra egna hållbarhetsprojekt ska vara kvinnor. Därför kallar vi vårt hållbarhetsinitiativ för Coffee By Women. 

Utöver utbildningar i hållbar kaffeodling innefattar Coffee By Women-projektet även utbildningar i ledarskap, förtroendebyggande och självutveckling. Insatser som möjliggör fortsatt odling samt säkrare försörjning för framtidens kaffeodlare.
 

Läs mer om Coffee By Women på zoegas.se.
 

 

Ekologiskt är inte lösningen

Ekologiskt är inte lösningen för en hållbar kaffeproduktion För att säkra odlarnas och kaffets framtid räcker det inte att köpa ekologiskt, det behövs en bredare syn på hållbarhet. Kaffe kan odlas hållbart utan att vara ekologiskt, men kunskapen kring hållbar odling är generellt mycket låg. Det arbetar Zoégas för att förändra. Ca 20 procent av allt kaffe som säljs i dagligvaruhandeln är ekologiskt märkt, men endast 3,6 procent av världens totala kaffeproduktion är ekologiskt odlad. Det är inte en hållbar utveckling.

Som en del i ZOÉGAS arbete för att säkra kaffe för framtiden kommer kaffet från Rainforest Alliance certifierade odlingar. Rainforest Alliance är en internationell ideell organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter. ZOÉGAS och Rainforest Alliance samarbetar tillsammans för att ge utbildning och stöd till jordbrukare, just för att hjälpa dem att säkra en hållbar framtid.  
Läs mer om ZOÉGAS och Rainforest Alliance

Vill du veta mer om oss och hur vi jobbar med hållbarhet? Kontakta oss!