Coffee by Women

Hållbarhet | Zoégas | CBW

 

zoegas coffee by women

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

Zoégas hållbarhetsinitiativ Coffee By Women, har sedan 2011 skapat bättre försörjningsmöjligheter för kaffeodlare i Östafrika, genom utbildning

Utbildningarna är kostnadsfria och främst inriktade på små och medelstora kaffodlingar, då syftet med utbildningarna är att få med så många kaffeodlare som möjligt på resan. 

Coffee By Women skapar tusentals nya kvinnliga entreprenörer inom kaffeodling

Utmaningarna med kaffeproduktion i östra Afrika är höga; framförallt är avkastningen låg, dvs en liten mängd kaffebär per buske, osäkra inkomster, små familjejordbruk och det faktum att kvinnorna som jobbar på familjens odlingar har väldigt lite inflytande över hur familjens pengar ska spenderas och när.

Med denna bakgrund, lanserade Zoégas 2011 ett utbildningsprogram inom hållbar kaffeproduktion, Coffee by Women. Programmet syftar till att göra kaffeproduktion mer lönsam och inkluderande så att kaffeodling blir intressant som yrke även i framtiden och att det går att försörja sig på sina kaffebuskar.

zoegas coffee by women trainingCoffee by Women syftar till: 

  • Bättre ekonomi för kaffeodlare
  • Bidra till att göra samhällen mer anpassningsbara inför de förändringar med bla klimatförändringar som vi står inför 
  • Bidra till att göra omgivningar/landskapet mer hållbart 

Coffee By Women handlar framför allt om att öka kunskaperna kring hållbar kaffeodling hos alla medverkande odlare, men också om att bidra till ökad jämställdhet genom att locka fler kvinnor till branschen. Zoégas har som mål att minst 30 procent av de kaffebönder som utbildas i våra egna hållbarhetsprojekt ska vara kvinnor. Därför kallar vi vårt hållbarhetsinitiativ för Coffee By Women. Vi tycker att det är viktigt med kvinnligt deltagande och entreprenörskap då de kvinnliga kaffeodlarna ofta arbetar kooperativt. Detta har visat sig vara ett vinnande koncept för en hållbar kaffeodling och kunskapsutbyte mellan bönderna och kooperativen. Men framförallt tenderar de att investera sina inkomster långsiktigt i odlingen, sina arbetare, sin familj eller någon sidoverksamhet för att stärka hushållets inkomst.

Utöver utbildningar i hållbar kaffeodling innefattar Coffee By Women-projektet även utbildningar i ledarskap, förtroendebyggande och självutveckling. Insatser som möjliggör fortsatt odling samt säkrare försörjning för framtidens kaffeodlare. Initiativet är avgörande för att hjälpa kaffeodlarna med kunskap om klimatförändringar och kvalitetshöjning för ökad försörjning.

zoegas coffee cherry pickingResultat

Fler än 50 000 kaffeodlare i Kenya och Rwanda har idag hunnit delta i Coffee By Women-projektet och har genom utbildningen fått ny kunskap och utökade resurser genom bland annat nya och friska kaffeplantor. 

Resultatet av Coffee By Women är en förhöjd kaffekvalitet och en ökad produktion per kaffebuske, vilket ger kaffebönderna mer betalt per kilo. 

Zoégas brinner för hållbarhet och vill därför att så många kaffeodlare som möjligt, steg för steg ändrar från konventionell odling till hållbar odling och slutligen certifiering. Vi vet att vi måste börja med de kaffeodlare som har minst förutsättningar för att öka utbudet av hållbart kaffe. 

Läs mer om Zoégas hållbarhetsarbete och Coffee by Women, här