Hållbar kaffeproduktion

Hållbarhet | Zoégas | Hållbar kaffeproduktion

kaffeproduktion zoegas

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

Klimatförändringar och rekordlåga kaffepriser är två globala utmaningar som drabbar kaffebönder på lokal nivå. 

När det blir svårare att leva på kaffeodling väljer många att odla andra grödor, som till exempel blommor. Detta hotar i sin tur tillgången på kaffe i världen på sikt, samtidigt som efterfrågan bara ökar.

Men det finns lösningar.

Produktionen av kaffe behöver i många avseenden bli mer hållbar än den är idag. Precis som alla branscher som i någon mån direkt lever av jordens tillgångar, har kaffeindustrin ett ansvar att växla över till hållbar produktion. För planetens skull, men också för att konsumenterna kräver det. Och då handlar det inte bara om ekologisk odling, utan om en total hållbarhet som inkluderar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet som tar hänsyn till både planeten och kaffeodlarna.

Ett motvilligt val 

Det stora problemet för tillgången på kvalitetskaffe är att många erfarna kaffebönder tvingas välja bort kaffeodling när riskerna som är förenade med oväder och växtsjukdomar, samt opålitligheten i världsmarknadspriserna, skapar osäkerhet kring lönsamheten.

Men genom att utbilda kaffebönderna i hållbar och mer bärkraftig odling, kan de öka sina skördar och skapa en långsiktig trygghet och bas för att till och med kunna utöka sina odlingar.

Utbildning leder till ökad hållbarhet

De utbildningar som Zoégas genomfört genom åren har redan gett resultat i form av kaffeodlare som blivit stärkta i sin roll och mer trygga ekonomiskt. Odlingen har blivit mer hållbar genom till exempel övergång till mer motståndskraftiga kaffeträd och återvinning av bönornas skal till pellets för uppvärmning. På hemmaplan arbetar Zoégas ständigt med att minska sitt CO2-avtryck, till exempel genom att köpa in biogas och el från vattenkraft för rostningen i Helsingborg. 

Allt för att uppnå miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom hela kaffeproduktionen.