Warmly Recommended

Tuesday, December 4, 2018

Warmly Recommended by ZOÉGAS är den nya utmärkelsen till café & restaurangbranschen som visar vägen till en smakfullare kopp kaffe!

Konsumenternas förväntningar på kaffeupplevelser blir allt högre och det kan vara en utmaning för konsumenter att hitta de caféer och restauranger som serverar det godaste kaffet. Undersökningar visar även att konsumenter letar efter var de kan dricka Sveriges mest omtyckta kaffe, ZOÉGAS, utanför hemmet.

Kaffe är för oss kärlek, passion och hantverk. ZOÉGAS kaffe är producerat med stor omsorg om såväl smak som kvalitet, men för att detta ska resultera i en fantastisk kopp kaffe krävs att den också tillreds på ett korrekt sätt. Att servera riktigt gott kaffe kräver expertis och nu kan de serveringar som ger kaffet den omsorg drycken förtjänar ett bevis på att de levererar en enastående kaffeupplevelse. Vi gör bedömningen och ger utmärkelsen både till kunder som har ZOÉGAS bryggkaffe men även till kunder som serverar vår espresso, då ingår hela hanteringen från tillredning till den viktiga rengöringen i bedömningen.

Warmly Recommended By ZOÉGAS i korthet

-Utmärkelse att er verksamhet serverar smakfullt kaffe från ZOÉGAS
-Ges efter utstagade kriterier
-Fönyas varje år
-Vi förser er med marknadsmaterial som visar er utmärkelse.
-Sätter er verksamhet på kartan via www.zoegas.se och ZOÉGAS facebook och Instagram.
 

Certifieringen är årsbaserad och Nestlé Professionals baristor säkerställer regelbundet att kraven efterlevs.


KRITERIER SOM MÅSTE UPPFYLLAS

•Allt kaffe måste levereras av NP (ej retail VAC).
•En Train-the-trainer måste finnas i verksamheten*
•Bryggkaffe får ej stå på värmeplattor.
•Minst 50% av personalen skall ha fått utbildning av NP representant
på plats i verksamheten.
•100% av personalen skall ha gått vår digitala kaffeakademi
(sett filmerna och läst Baristaboken)
•Alla i personalen måste kunna svara på vilket kaffe de har och
berätta övergripande om kaffet.
•All kafferelaterad utrustning måste vara ren och servas.
•Säljare säkerställer vid besök att kraven efterlevs.


* En person hos er kan utbilda nyanställda i kaffehantverket.

EXTRA KRITERIER FÖR KUNDER SOM SERVERERAR ZOÉGAS PROFESSIONAL ESPRESSO

•Alla i personalen måste kunna skumma mjölken korrekt.
•All mjölkhantering måste ske korrekt, blåsa ur och rengöra ångrör.
•Alla i personalen måste kunna göra en korrekt espresso, torka ur handtag, tampa korrekt, ej förvara handtag utanför bryggrupp.
 

Konsumenterna hittar de serveringar som fått utmärkelsen på ZOÉGAS hemsida och genom emblem, skyltar och diplom på plats. Under 2019 kommer även en ny digital platform hjälpa konsumenterna att hitta det godaste kaffet på café och restaurang.

Vill ni veta mer om utmärkelsen Warmly Recommended By ZOÉGAS?