Nestlé ökar takten mot ett regenerativt livsmedelssystem

Wednesday, October 20, 2021

nestle regenerativt jordbruk

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

Klimatförändringar och miljöhot som försämring av skog, mark och vattenvägar påverkar jordbrukare och samhällen runt om i världen. Resultatet blir att bönders försörjning och den allmänna tillgången till mat riskeras. Vi måste skydda och återställa planetens resurser och det kräver förändring. 

Därför har Nestlé har startat en resa mot förnyelse; för att skydda, förnya och återställa miljön, stärka jordbrukarnas försörjning och öka motståndskraften och livskvaliteten i samhällen och för konsumenter. Vi tror att vi alla har en roll att spela för att säkra en god framtid. Oavsett ålder, kön, nationalitet eller bakgrund - tillsammans kan vi alla göra skillnad. Både idag och i kommande generationer. 

Fokus på Regenerativt jordbruk

Nästan två tredjedelar av Nestlés totala utsläpp av växthusgaser kommer från vår egen verksamhet, framförallt från markanvändning och jordbruk. Därför är det regenerativa jordbruket en fokuspunkt på vår väg mot netto noll utsläpp. Vårt mål är att köpa in 20% av de viktigaste råvarorna genom regenerativt jordbruk till 2025 och 50% till 2030. Det är mer än 14 miljoner ton råvaror.   

Vad är regenerativt jordbruk?

Regenerativt jordbruk är ett jordbruk där metoder används för att bevara och återställa marken och ekosystemet. Det handlar helt enkelt om att reparera det som har försämrats i marken under lång tid. Ett regenerativt jordbruk syftar till att förbättra markhälsan och markens bördighet, samtidigt som koldioxid fångas upp i mark och växtbiomassa. Det bidrar till att minska koldioxid från atmosfären och utsläpp av växthusgaser.

Regenerativt jordbruk är centrerat kring universella agronomiska principer, som skyddar och återställer naturresurser så som mark, vatten och biologisk mångfald. Resultaten av det regenerativa jordbruket utgör grunden för en hållbar livsmedelsproduktion och har en positiv påverkan för både odlare, miljön och samhällen.  Det förbättrar jordbruksmarkens motståndskraft mot klimatförändringar och gynnar därmed jordbrukarnas försörjning.

Vad gör vi?

Vi på Nestlé kommer att arbeta med våra partners, inklusive vårt nätverk av mer än 500 000 bönder och 150 000 leverantörer, för att främja regenerativa jordbruksmetoder. 

Vi vill hjälpa jordbrukare att anta sådana metoder genom att: 

  • använda den senaste vetenskapen och tekniken och ge tekniskt bistånd 
  • erbjuda investeringsstöd 
  • betala extra för regenerativa jordbruksvaror 

Nestlé kommer att investera 1,2 miljarder CHF under de kommande fem åren för att främja regenerativt jordbruk i hela företagets leveranskedja. Arbetet kommer fokusera på tre primära områden för att hjälpa bönderna att anta regenerativa metoder:

  • Tekniskt bistånd: Med sitt omfattande nätverk av FoU-experter och agronomer utvecklar Nestlé till exempel kaffe- och kakaosorter med lägre miljöpåverkan och utvärderar nya lösningar för att minska utsläppen i mjölkförsörjningskedjan. Nestlé kommer också att erbjuda jordbruksutbildning och hjälpa bönder att utbyta information som kan anpassas lokalt.
     
  • Erbjuda investeringsstöd: Övergången till regenerativt jordbruk medför initiala risker och nya kostnader. Nestlé kommer därför stötta jordbrukare genom att saminvestera med dem, underlätta belåning eller hjälpa dem att få lån för specifik utrustning. Företaget kommer också arbeta med partners för att finansiera pilotprojekt och på så sätt testa hur man bäst kan främja det regenerativa jordbruket.
     
  • Premier för regenerativa jordbruksvaror: Nestlé kommer att erbjuda premier för många råvaror som produceras med hjälp av regenerativa jordbruksmetoder och köpa större kvantiteter. Detta innebär att ersätta bönderna inte bara för mängden och kvaliteten på ingredienserna, utan också för de fördelar de ger miljön genom markskydd, vattenhantering och koldioxidutsläpp.