ZOÉGAS UTBILDAR KVINNLIGA KAFFEODLARE I HÅLLBAR ODLING

Monday, October 3, 2022

Zoégas stöttar småskaliga kaffekooperativ i Chiapasregionen i södra Mexiko, genom att utbilda odlarna i hur de olika stegen i värdekedjan är med till att förbättrar kaffets kvalitet.

Mexico hållbarhetsarbete

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

STÖD TILL KVINNLIGA KAFFEODLARE I MEXIKO

Varje år investerar Zoégas i ett unikt hållbarhetsprojekt särskilt kopplat till regionen för julkaffets signaturböna. Hållbarhetsprojektet för 2022 i Chiapasregionen syftar, i likhet med Zoégas långsiktiga projekt Coffee by Women, till att stötta kvinnliga kaffeodlare med utbildning inom hållbar odling.

Utbildningen omfattar bland annat hur man kan förbättra bearbetningsprocessen, höja kaffekvalitéten och hur man kan ta tillvara på avfallet.

EFTERSKÖRDEN

Utbildningen ger ökad förståelse för hur viktigt arbetet är efter skörd då det bidrar till en stor andel av kvaliteten på de gröna kaffebönorna. Genom ökad förståelse för hur man kan förbättrar urvalet av kaffebönor, förbättringsåtgärder för wet mill, torkning och förvaring av kaffet. Genom förbättrad process efter skörd kommer kvinliga producenter att få högre kvalitet, vilket i sin tur kommer att leda till ökade inkomster och därmed större möjlighet att spela en aktiv roll i familjens och samhällets beslutsfattande.