ZOÉGAS kaffeblandningar blir Rainforest Alliance-certifierade

Som en del i ZOÉGAS arbete för att säkra kaffe för framtiden ingår nu kaffe från Rainforest Alliance certifierade odlingar i samtliga ZOÉGAS Professional produkter.

zoegas rainforest alliance

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

Utöver certifieringen fortsätter arbetet i Östafrika, där ZOÉGAS i samarbete med lokala organisationer fokuserar på att öka levnadstandarden samt att utbilda kaffeodlarna i hållbar och produktiv kaffeodling av kvalitetskaffe. ZOÉGAS initiativ, vilka involverat mer än 16 000 kaffeodlare under en 3-årsperiod, har ett extra fokus på att få med fler kvinnor i utbildningarna. Minst 30% i utbildningsprogrammen ska vara kvinnor, och programmet kallas Coffee by Women.
 

ZOÉGAS har erbjudit svenska kaffeälskare mörkrostat kvalitetskaffe i 130 år. Men att kunna njuta av en god kopp kaffe även i framtiden är inte längre en självklarhet. Den globala kaffeproduktionen står inför en rad utmaningar. Klimatförändringar, låga inkomster och problem att locka framtida kaffodlare är några exempel som gör att kaffet på sikt riskerar att ta slut. Kaffet måste även odlas på ett miljömässigt och socialt hållbart sätt, samtidigt som odlarna måste kunna tjäna pengar på det. Annars kommer de välja att odla något annat. Därför väljer ZOÉGAS att arbeta tillsammans med Rainforest Alliance, en organisation som arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och  skapa hållbara försörjningsmöjligheter för kaffeodlare.
 

”Vi har jobbat med hållbarhetsinitiativ inom kaffeodling under flera år och det känns riktigt bra att vi nu även köper kaffe från Rainforest Alliance-certifierade odlingar till hela vårt sortiment. Det räcker dock inte att bara certifiera, vi måste fortsätta att utbilda och även investera i kaffe för framtiden på andra sätt, något som både Rainforest Alliance och ZOÉGAS gör”, säger Cathrine Ossborn, Marknadschef ZOÉGAS.


"ZOÉGAS åtagande att köpa kaffe från Rainforest Alliance certifierad odlingar är ett välkommet steg som kommer att göra en stor skillnad för kaffeodlare och samhällen som livnär sig på kaffeodling runt om i världen", säger Marcus Schaefer, Rainforest Alliance representant i Sverige. "Att se till att kaffe odlas på ett sätt som skyddar miljön och ger bättre försörjningsmöjligheter för kaffeodlare innebär att svenska kaffedrickare kan njuta av gott kaffe och samtidigt vara en del i en positiv utveckling.


ZOÉGAS förpackningar med certifierat innehåll finns nu i handeln. Initialt kommer minst 30% av kaffet i förpackningarna vara certifierat. ZOÉGAS mål är att nå 100% år 2019.  Läs mer om hur systemet fungerar och på vilket sätt odlare gynnas av det.

 

Läs mer om ZOÉGAS arbete för kaffe för framtiden här.  

Läs mer om Rainforest Alliance arbete här