Så ökar ni engagemanget och effektiviteten på arbetsplatsen

Wednesday, September 29, 2021

Idag bekräftar endast 11% att de känner engagemang för sin arbetsplats. Läs mer om vad du kan göra för att påverka engagemanget och öka effektiviteten bland anställda.

effektivitet teamwork

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

Att anställda ska vara nöjda och trivas på arbetsplatsen är en primär målsättning för de flesta verksamheter i Norden idag. Många företag arbetar aktivt med att förbättra eller upprätthålla en god arbetsmiljö där alla mår bra.

Samtidigt visar en studie gjord av Gallup 2021, att endast 11% av anställda i västra Europa känner ett engagemeng för arbetsplatsen de arbetar på (1). Det finns en hel del goda grunder till varför det är en bra idé att jobba på att förbättra engagemenget och trivseln på arbetsplatsen. Här kommer ett gäng;

  • Människan tenderar att göra smartare val när de känner sig nöjda och trygga i sin anställning och på sin arbetsplats (2). En engagerad medarbetare presterar ofta utöver förväntningar, vilket i förlängningen kan ge företaget en konkurrensfördel (1).  
  • Samtidigt ser vi att missnöjda kollegor arbetar mindre och/eller mindre effektivt, än de som är nöjda (3). Ofta är en missnöjd anställd mer benägen att lämna företaget och motivationen till att anstränga sig mer än precis vad som krävs, är generellt låg.
  • Kollegor som är nöjda och tillfreds med tillvaron, tenderar också vara mer kreativa och innovativa (4).
  • Dessutom har man sett att anställda som är ansiktet utåt för företaget ofta ger bättre kundservice när de själva mår bra på sin arbetsplats.

Vid detta laget är vi nog alla övertygade om att ett välmående företag också har välmående anställda, som känner sig nöjda och trygga och tillfreds på sin arbetsplats. Så, vad kan ni göra för att upprätthålla trivseln och få kollegorna att må bra på jobbet? Här kommer några förslag.

Så får ni era anställda mer engagerade och att vilja stanna kvar på företaget

1. Låt era anställda ta del av det större perspektivet, genom att dela långsiktiga planer och målsättningar.

En tredjedel av av anställda världen över, är överrens om att företagets mission och syfte är det som får hen att känna att jobbet är viktigt (5). Genom en öppen kommunikation genom hela organisationen, bygger ni tillit och era anställda förstår att de är en viktig del för att kunna uppnå företagets syfte.

work life balance2. Omvärdera och prioritera work-life-balance.

Att arbetsplatsen har vettiga värderingar och ett uttalat fokus på att de anställda ska ha en sund relation till arbete och fritid, är idag mer vanligt än ovanligt i våra Nordiska länder. Vad work-life-balance innebär, kan dock ha förändrats under pandemin och det är därför att rekommendera att ni på nytt tittar på hur ni arbetar med balansen på er arbetsplats.

Att kunna arbeta hemifrån eller ha mer flexibla arbetstider tar många nu för givet. Och hur säkerställer ni en sund arbetsplats, när denna är i varje anställds egna hem?

Många har valt att skaffa ett husdjur under pandemin, och denna behöver tillsyn även när matte eller husse åker till kontoret. Forskning visar att hundar på arbetsplatsen bidrar till mindre stress och ökad trivsel bland de anställda. Har ni som arbetsplats möjlighet att låta djuren följa med till jobbet?

walk and talk with coffee3. Uppmuntra till pauser.

Att ta en rast från sina arbetsuppgifter är viktigt för alla, oavsett vilken typ av arbete du har. Är ni en arbetsplats utan schemalagda raster, är det viktigt att ge förutsättningar och sätta en kultur som uppmuntrar de anställda att ta en paus. Dels är det viktigt för att orka med dagen, kunna koncentrera sig och vara effektiv i sitt arbete, men det är också viktigt ur ett socialt perspektiv. Att ta en sväng förbi kaffemaskinen och prata ett par minuter med en kollega, bidrar både till ökad känsla av samhörighet och trivsel, men kan också leda till spontana micromöten som bidrar till mer kreativa och innovativa idéer.

Har man ett stillasittande arbete är det också viktigt att få in lite rörelse i pauserna. Ta ett varv eller två i byggnaden, eller en kortare promenad. Så kallade walk and talk-möten har blivit mer vanligt under pandemin och är en hälsosam trend som de anställda med fördel kan ta med till arbetsplatsen.
 

4. Möt nya krav på förmåner.

Förmåner i olika former har alltid varit ett viktigt inslag som bidrar till en mer attraktiv arbetsplats och mer nöjda anställda. Men även efterfrågan på förmåner kan ha förändrats under pandemin. Hur hanterar ni förmåner som man tidigare fått på arbetsplatsen, men går miste om när man jobbar hemifrån? Förmåner så som lunch, frukt, snacks och kaffe uteblir på hemmakontoret. Det finns lösningar på detta, med kompensationer eller paket för hemmakontoret. Se till att ni fångar upp de förmåner som är viktigast för just era anställda, och hitta lösningar för att tillgodose efterfrågan.

kaffe med kollegorKaffe på jobbet, en bidragande faktor till ökat engagemang

I en studie gjord av Gallup 2021, tar man pulsen på anställda runt om i världen och låter dem svara på frågor kring arbete och arbetsplatsen under 2020. Vid frågan vad de anställda själva upplever har störst positiv inverkan på deras produktivitet på jobbet, svarade 63% att korta pauser hade den största inverkan, följt av en kaffepaus (43%) (1).

Utöver förbättrad produktivitet, kan även kreativitet och innovation triggas av spontana diskussioner kollegor emellan, i caféet eller vid kaffemaskinen. Det var ingen slump att Steve Jobs, i arbetet med att utforma byggnaden för Pixar, placerade alla toaletter och caféer centrerat i huset. Syftet var att skapa en plats som uppmuntrade till just kreativitet (6).

 

Uppgradera till smakfullt kaffe på er arbetsplats

Vill du ha förslag på kaffelösning med Zoégas eller Starbucks, anpassad till er arbetsplats? Skicka in din uppgifter till oss så tar vi kontakt inom kort.