4 förändringar efter COVID-19 som påverkar konsumtionen OOH

Tuesday, June 23, 2020

När pandemin är över och vi ska återgå till någon slags normal verklighet igen, vad är det då som gäller?

nya normala covid19

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

Världen är förändrad och vi behöver hitta vår nya plats och nya sätt att arbeta på. Vad behöver vi förändra för att bringa värde i samhället och upprätthålla en långsiktigt hållbar verksamhet?

Vi har spanat på trender, förändringar i våra beteenden, lyssnat till sianden om vår framtid och kommit fram till fyra områden som vi tror kan komma att ha en inverkan på konsumtionen av kaffe i olika form utanför hemmet.
 

1. Hygien & Säkerhet

Frågor kopplat till hygien och säkerhet har blivit högst angeläget under rådande pandemi. Det är viktigt för konsumenter när de rör sig utanför hemmet och det är en efterfrågan vi ser kommer vara långvarig. Vi ställer högre krav på att miljön vi befinner oss i ska vara hygienisk och säker för oss att vara i helt enkelt. Vi ser också långsiktiga förändringar i hur och när vi rör oss. Vi människor tenderar nu, i större utsträckning än tidigare, undvika att röra oss på platser med mycket folk1. Detta resulterar i efterfrågan på andra öppettider i butiker, på caféer och restauranger. Även mer flexibla arbetstider är att vänta.

Vad som även är viktigt att lyfta är inte bara att det ska upprätthållas en viss hygienisk standard, utan även att gästerna ska kunna se det. I en studie svarar 63% av tillfrågade konsumenter att de är villiga att betala mer för sin restaurangupplevelse, om restaurangen kan garantera hygien och säkerhet2. Vi söker också minimal interaktion när vi ska betala för en måltid och samma studie visar att 20% av de tillfrågade kan tänka sig betala digitalt i förväg, redan innan de besöker restaurangen2.

Slutsats:
Var transparenta i de försiktighetsåtgärder ni vidtar och låt era gäster se att ni tar ert ansvar och värnar om deras säkerhet. Var lyhörd och se över möjligheter till ökad försäljning genom att öppna tidigare och stänga senare.

Vill du läsa mer om hur ni kan optimera er verksamhet ur ett hygien-och säkerhetsperspektiv? Glöm inte signa upp till nästa upplaga av vårt inspirationsmail What’s brewing.

 

2. Hälsa & välbefinnande

Hälsa har länge varit ett hett ämne och det kommer fortsätta vara prioriterat även efter COVID-19. Mer tid hemma, har gett mer tid för reflektion och vi tenderar att värdera oss själva högre och ha ett långsiktigt fokus på vårt välbefinnande.

Med detta kommer också en ökad efterfrågan på så kallade ’better for you’-produkter3. Produkter som gör oss gott helt enkelt. I och med pandemin kan vi se en ökad efterfrågan på produkter som verkar i förebyggande syfte, för att man ska hålla sig frisk och må bra.

Slutsats:
Lyft fördelarna med de produkter ni säljer. Varför är de bra för dig? Här kan ni fokusera på så väl fysiska som mentala fördelar. Har du missat vår artikel om hälsofördelar med kaffe? Du hittar länk till denna längst ner på sidan.

 

3. Hållbarhet & Ansvar

I enlighet med föregående trend, siar man om att vi människor på sikt kommer fokusera och investera mer i produkter som prioriterar vår planet och vi alla som bor på den3. Vi lägger större vikt vid transparens och att företag och varumärken tydligt kan kommunicera produkters fördelar5. Konsumenter kommer i större utsträckning vilja kunna följa produktens resan, från farm, genom produktion och distribution, ut till den slutliga användaren5.

Slutsats:
Med konsumenter som kommer kräva ett ökat hållbarhetstänk och större ansvarstagande från leverantörer, producenter och återförsäljare, är det av än större vikt att man nu ökar transparensen. Visa vad ni gör som bringar värde, på vilket sätt och vad ni gör för att säkerställa att det ni serverar era kunder och gäster är säkert och upprätthåller hög kvalitet.

 

4. Digitalisering

Rådande kris har resulterat i en digital explosion. Vi spenderar mer tid hemma, rör oss ute i lägre utsträckning och undviker folksamlingar om vi kan. Vi har ändrat sättet vi lever på och i flera avseenden kommer det ha långsiktiga effekter. Ett resultat av vårt förändrade sätt att leva, är vårt köpbeteende. Vi handlar mer online och beställer mat för take away eller hemkörning på ett sätt vi inte gjort tidigare.

Pratar vi digitalisering i stort, är det inte längre en fråga om ja eller nej. Det är en fråga om i vilken utsträckning och hur snabbt vi kan skifta vårt fokus. Digital kunskap i ett företag har för många redan tidigare varit ett måste. Nu gäller det alla. I alla led, på alla nivåer4.

När de gäller eHandeln och de aktörer som är med och spelar, är det de största som går som vinnare ur den här krisen4. För mindre aktörer gäller det att växla upp, och det snabbt, för att ha en chans att överleva. Snabba leveranser utan fraktkostnad är numera standard.

Även den digitala utveckligen i restaurangbranschen blomstrar. Take away och hemkörning kommer vara fortsatt viktigt att kunna leverera1. Ökat antal beställningar via appar, nya samarbeten och nya tjänster har snabbt blivit ett resultat av rådande kris2.

Slutsats:
Säkerställ att du och din verksamhet är på rätt plats och förberedda för det nya normala, även när det gäller digitaliseringen. Ser ni nya affärsmöjligheter, eller är en digitalisering en direkt förutsättning för överlevnad? Se över er kundcykel och vilka steg i den som ni kan förbättra.

Driver ni ett café eller restaurang, säkerställ att er mat och meny är lättillgänglig även om man inte är i er fysiska närhet. Tjänsterna för hemleverans, så som Foodora och Volt, blomstrar och kommer förmodligen expandera i snabb takt. Var med på det tåget!

 

Källor:

  1. Mantap Global AB, Köp- & Resvanor efter Covid19, 2020
  2. Global Data, Coronavirus Case Study: Foodservice Returns to normal, June 2020
  3. Mintel, Long-term impact of COVID-19
  4. Prime Group, Tre beteendeförändringar som består efter Coronakrisen, 2020
  5. The Nielsen Company, 2020