Uppdatering gällande Covid-19

Tuesday, March 17, 2020

Vi på Nestlé delar den globala oron över spridningen av coronaviruset (COVID-19) och påverkan på folkhälsan, och vill informera dig om hur vi hanterar utbrottet.

Vi på Nestlé delar den globala oron över spridningen av viruset och påverkan på folkhälsan. Vi gör allt vi kan för att skydda våra anställda och de samhällen där vi är verksamma och säkerställa kontinuiteten i vår verksamhet.

När det gäller våra anställda och anläggningar
- Människor är det viktigaste för Nestlé.

- Som en försiktighetsåtgärd har vi bett alla våra anställda över hela världen att inte resa internationellt i jobbet förrän den 15 april. Detta gäller även inrikesresor. Detta beslut utvärderas och uppdateras kontinuerligt.

- Medarbetare som besökt ett högriskområde ombeds att jobba hemifrån i 14 dagar efter hemkomst.

- Vi har infört biosäkerhetsåtgärder i våra fabriker, kontor och distributionscenter för att hålla våra anställda, leverantörer och kunder säkra och minimera risken för smittspridning. Vi följer WHO och folkhälsomyndigheternas rekommendationer om förebyggande åtgärder.

När det gäller vår verksamhet
- Vi fortsätter vår verksamhet "som vanligt". Förutom vissa begränsningar i ett par områden, påverkas inte våra fabriker eller distribution.

- Vi fortsätter att transportera varor internationellt och lokalt och följer strikta hygienriktlinjer - särskilt inom logistiken.

- Vi arbetar med beredskapsplaner om ytterligare restriktioner för transporter skulle införas i specifika områden med utbrott.

När det gäller våra produkter
- Alla våra produkter är helt säkra för konsumtion. Coronavirus överförs inte via packeterade livsmedel och drycker. Viruset kan inte överleva tillverkningsprocess och lagring.

- Nestlés produkter upprätthåller alltid de högsta nivåerna av livsmedelssäkerhet och hygienrutiner genom hela kedjan.

Vi fortsätter att noga övervaka situationen. Vi följer de råd som ges från folkhälsoorganisationer och samarbetar med myndigheterna i de drabbade länderna för att minska risken för infektion. Vi kommer att hålla dig informerad vid eventuella förändringar i vår verksamhet.

Vi står till ditt förfogande om du har några frågor. Prata med din kontaktperson hos oss på Nestlé Professional, eller kontakta oss via nedan uppgifter.
npsupport@se.nestle.com
+46 42 199100