ZOÉGAS Sommarkaffe blir spårbart hela vägen - från böna till kopp

Sunday, April 5, 2020

Zoégas sommarkaffe med toner av viol och smultron

Allt fler kaffedrickare vill att produkterna ska vara producerade med ansvar för människor och miljö. Det är viktigt för Zoégas att du känner dig trygg med det kaffe du dricker och därför har vi nu valt att göra vårt sommarkaffe spårbart hela vägen, med hjälp av den omtalade blockkedje-tekniken. 

- Vi är, vad jag vet, det första rosteriet i Sverige, som använder blockchainteknologin för att visa denna typ av spårbarhet av en kaffeblandning med ursprung från olika länder. Vårt företag har en målsättning att skapa ett ökat värde från odlare till slutkonsument så detta projekt passar oss perfekt, säger Minette Rosén, råkaffeansvarig på Zoégas, Nestlé.

På kaffeförpackningen finns en QR-kod/länk som leder dig in på en websida för att läsa om varje steg i kaffets väg från böna till kaffekopp. Du kan genom att skanna koden få information om var kaffet odlats, när det plockats, när och var det skeppats från och när det rostats och koppats på Zoégas i Helsingborg. Du kan också läsa om sex av de fantastiska odlare som bidragit med kaffe till Zoégas Sommarkaffe 2020. På detta sätt får du en inblick i hur komplext det är med kaffeodling och samtidigt får du en transparens och insyn i värdekedjan och kan känna dig trygg med ditt val av kaffe.

- Digitala lösningar spelar en allt viktigare roll för att skapa en mer hållbar och transparent kaffebransch. De gör det möjligt att dela information och öka kunskap bland odlare, att identifiera risker samt att förbättra kvalitén på kontrollen av odlare vid certifiering. Uppgifterna som används för Zoégas-blockkedjeprojektet baseras bland annat på allmänt tillgänglig information från revisionsrapporter från certifierade odlingar, säger Marcus Schaefer nordisk representant för Rainforest Alliance.

Årets sommarkaffe är en mörkrost med toner av viol och smultron.

Kaffet är 100% Rainforest Alliance certifierat och består av en blandning av bönor från Rwanda, Colombia och Brasilien.

Unikt med årets sommarblandning är att det är 100% verifierat av IFT, (IBM Food Trust) och visar kedjan från ursprung till när kaffet är rostat, koppat och frisläppt i Helsingborg.

Läs mer om Zoégas Sommarkaffe, och dess väg från böna till kopp, här. Vill du servera årets sommarkaffe till dina kunder? Prata med din kontakt på Nestlé Professional eller skicka oss ett mail