Hos Nestlé vet vi at tilvekstmulighetene og økt verdiskapning for våre råvareprodusenter er størst når vi kan ha et tett samarbeid. Derfor har vi i over 75 år arbeidet i partnerskap med kaffedyrkere, og i dag når vi ut til flere hundre tusen dyrkere. Vi har hjelp av en rekke landbrukseksperter, agronomer og teknikere som utdanner dyrkerne til å verne om økosystemet og sikre arbeidernes rettigheter og fordeler. Dyrkerne får hjelp til å foredle avlingene sine og får dermed større innhøstinger som gir høyere inntekt. Å gi kaffedyrkerne økt verdiskapning er i tråd med vår strategi for Creating Shared Value. Nestlé bidrar til langsiktig bærekraftig utvikling ved å hjelpe kaffedyrkerne og respektere miljøet.

Dere kan lese mer om de ulike bærekraftprosjektene våre nedenfor.

The Nescafé Plan

Grunnlaget for morgendagens god kaffe lagt til i dag

ZOÉGAS Coffee by Women

ZOÉGAS arbeider for bærekraftig kaffedyrking

Livssyklusverktøy

CO2 -optimer din kaffeløsning med vårt unike livssyklusverktøy