Livssyklusverktøy

CO2 -optimer din kaffeløsning med vårt unike livssyklusverktøy

livcykelanalys
 
I samarbeid med det eksterne konsulentselskapet Quantis har Nestlé Professional utarbeidet en livssyklusanalyse fra bønne til kopp. Analysen viser hvordan man best kan redusere CO2-forbruket for å få en så klimasmart kaffe som mulig. Resultatet viser blant annet at valg av kaffemaskin og strømforbruk har størst betydning.
 
Andre ting som spiller inn er valg av kopp – papir, plast eller porselen samt om koppen kastes, skylles eller vaskes i oppvaskmaskin. Like viktig er valg av kaffetype.
 
Ved å velge riktig kan CO2-forbruket reduseres med opptil 40 %!
 

>Start verktøyet her

 
Resultat av livscykelanalys instant kaffe vs. bryggkaffe
 • Generellt är klimatpåverkan lägre för instant kaffe jämfört med bryggkaffe - instant kaffe kräver en mer omfattande produktionsprocess, men utvinningen är effektivare
 • Miljöpåverkan beroende på förpackningsstorlek är lägre för instant kaffe - volymen för instant kaffe är tre gånger lägre än för bryggkaffe.
 • Miljöpåverkan vid distribution är tre gånger lägre för instant kaffe än för bryggkaffe.
 • Val av maskin och hur många koppar den är dimensionerad för har stor betydelse.
 • Maskinens elkonsumtion är betydande; rätt inställning av stand-by-läge kan spara mellan 15-25% av elförbrukningen.
 • Att använda en pappers- eller plastbägare (PP) kan vara miljövänligare än att diska en kopp av keramik.
 
Tips för hur du kan minska miljöpåverkan
 • Genom att byta till instant kaffe och använda optimerade maskiner, kan du minska koldioxidutsläppen.
 • Har du en gammal maskin - byt till en ny med energispar.
 • Använd rätt storlek på maskin för din verksamhet -gör en ordentlig behovsanalys.
 • Om du använder keramikkopp - skölj den i kallt vatten och återanvänd den. När du använder diskmaskin se till att den är full.
 • Om du använder plastbägare - använd i första hand en plastbägare av polypropylen (PP) istället för en av polystyren (PS).