På Nestlé vet vi att tillväxtmöjligheterna och ökat värdeskapande för våra råvaruodlare är störst när vi kan ha ett nära samarbete. Därför har vi sedan mer än 75 år tillbaka arbetat i partnerskap med kaffeodlare och vi når idag ut till flera hundratusen odlare. Till vår hjälp har vi ett stort antal jordbruksexperter, agronomer och tekniker, som utbildar odlarna i att skydda ekosystemet och säkerställa arbetarnas rättigheter och förmåner. Odlarna får hjälp att förädla sina odlingar och får därmed större skördar av högre kvalitet som ger en högre inkomst. Att ge kaffeodlarna ökat värdeskapande ligger i linje med vår strategi för Creating Shared Value. Nestlé bidrar till långsiktigt hållbar utveckling genom att hjälpa kaffeodlarna och respektera miljön.

Ni kan läsa mer om våra olika hållbarhetsprojekt nedan. 

The Nescafé Plan

Fundamentet for morgendagens gode kaffe lægges i dag

ZOÉGAS Coffee by Women

ZOÉGAS arbetar för hållbar kaffeodling

Livscykelanalys

CO2-optimera din kaffelösning med vårt unika livscykelverktyg