När man är stor bär man ett stort ansvar och en möjlighet att göra verklig skillnad. 

Därför har vi i över 75 år arbetat nära och tillsammans med kaffeodlare och vi når idag ut till flera hundratusen odlare. Till vår hjälp har vi ett stort antal jordbruksexperter, agronomer och tekniker som utbildar odlarna i miljömässigt- och ekonomiskt hållbar kaffeodling samtidigt som det ska bidra till trygghet för odlarnas familjer och samhället de lever i. Odlarna får hjälp att förädla sina odlingar och får därmed större skördar av högre kvalitet som ger en högre inkomst och möjlighet att försörja sin familj. 

Läs mer om våra hållbarhetsinitiativ nedan.

Sustainability map 

ZOÉGAS changing coffee

ZOÉGAS arbetar för hållbar kaffeodling

Livscykelanalys

CO2-optimera din kaffelösning med vårt unika livscykelverktyg