Livscykelanalys

Hållbarhet | Livscykelanalys

CO2-optimera din kaffelösning med vårt livscykelverktyg

livcykelanalys

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

 
Nestlé Professional har med hjälp att det externa konsultföretaget Quantis tagit fram en livscykelanalys från böna till kopp. I syfte att underlätta för dig som tycker hållbart kaffe är viktigt, och vill optimera kaffeserveringen i den mån det går. Analysen visar var man bäst kan minska CO2-förbrukningen för att få ett så klimatsmart kaffe som möjligt. Resultatet visar bland annat att val av kaffemaskin och vilken sorts strömförbrukning man har är mest betydande.
 
I andra hand påverkar valet av kopp - papper, plast eller porslin, och hurvida koppen slängs, sköljs av eller om diskmaskin används. Lika viktigt är vilken typ av kaffe som används. Genom att göra rätt val kan CO2-förbrukningen minskas med upp till 40%!
 
Förutom CO2 analysen jämför det webbaserade LCA verktyget vatten- och energianvändningen mellan olika kaffelösningar samt deras påverkan på ekosystemet. Dessutom kan man få en uppskattning kring vilken kostnadsbesparing den minskade energiförbrukningen innebär.
 

livscykelanalys kaffe

>Starta verktyget här.

 

Resultat av livscykelanalys snabbkaffe vs. bryggkaffe

 • Generellt är klimatpåverkan lägre för snabbkaffe jämfört med bryggkaffe. Snabbkaffe kräver en mer omfattande produktionsprocess, men utvinningen är mer effektiv
 • Miljöpåverkan beroende på förpackningsstorlek är lägre för snabbkaffe. Volymen för snabbkaffe är tre gånger lägre än för bryggkaffe.
 • Miljöpåverkan vid distribution är tre gånger lägre för snabbkaffe än för bryggkaffe.
 • Val av maskin och hur många koppar den är anpassad för har stor betydelse.
 • Maskinens elkonsumtion är betydande; rätt inställning av stand-by-läge kan spara mellan 15-25% av elförbrukningen.
 • Att använda en pappers- eller plastbägare (PP) kan vara mer miljövänligt än att diska en kopp av keramik.

 

Tips för hur ni kan minska miljöpåverkan av er kaffemaskin

 • Genom att byta till snabbkaffe och använda optimerade maskiner, kan du minska koldioxidutsläppen.
 • Har du en gammal maskin - byt till en ny med energispar.
 • Använd rätt storlek på maskin för din verksamhet - gör en ordentlig behovsanalys.
 • Om du använder keramikkopp - skölj den i kallt vatten och återanvänd den. När du använder diskmaskin, se till att den är full.
 • Om du använder plastbägare - använd i första hand en plastbägare av polypropylen (PP) istället för en av polystyren (PS).