ZOÉGAS

Hållbarhet | Zoégas

Hållbarhet är ett brett och ibland lite svårdefinierat begrepp. För oss på Zoégas handlar det om en total hållbarhet som inkluderar miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet genom hela kaffekedjan - från odlarnas villkor och arbete, till produktionen i Helsingborg. Vår ambition är att genom goda exempel förändra kaffeindustrin till det bättre.

zoegas hållbart kaffe

What's brewing?

Prenumerera på vårt inspirationsbrev och håll dig uppdaterad kring det senaste i kaffevärlden.

 

Att odla och producera kaffe hållbart är en nödvändighet för att vårda vår planet och säkra tillgången på kvalitetskaffe i framtiden. Vi vet att det finns många saker som kan förbättras för att odlingen och produktionen ska bli mer hållbar. Men också att det finns mycket man kan göra för att uppnå detta, utöver till exempel ekologisk certifiering. 

Vi omfamnar alla aspekter av hållbarhet

Zoégas grundfilosofi är att hållbarhetsarbete ska genomsyra hela verksamheten och vara ett långsiktigt och pragmatiskt åtagande.Missionen är att leverera kvalitetskaffe med minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan i en produktionskedja som ger ett bättre liv för alla.

På Zoégas strävar vi efter att ständigt minska vårt CO2-avtryck. Vi arbetar långsiktigt då vi tror att den stora skillnaden sker över tid. Genom att hjälpa småskaliga och medelstora kaffeodlare, utan krav på att de ska sälja sitt kaffe till just oss, kan vi göra långsiktig skillnad i form av högre produktion och lönsamhet för odlarna, med ett ökat utbud av hållbart odlat kaffe som följd. 

zoegas sustainability farming womanHållbar odling

 • Zoégas kaffeblandningar är certifierade, men certifiering är inte tillräckligt. Därför satsar Zoégas på att utbilda de små jordbruken i hållbar odling.
 • Mer än 50 000 kaffeodlare har ingått i Zoégas hållbarhetsprogram Coffee by Women i Östafrika sedan 2011, med en målsättning att minst 30% ska vara kvinnor.
 • Zoégas har kontinuerliga program i Uganda, Rwanda och Kenya för att implementera hållbara jordbruksmetoder som leder till större skördar, bättre kvalitet och högre inkomster för kaffeodlarna

 

 

zoegas sustainability transport truckHållbar transport

 • Sjöfrakt är den mest miljövänliga transportmetoden av råkaffe till Sverige. Nestlé är medlem i Clean Cargo organisation för att minska miljöpåverkan ytterligare.
 • Zoégas har investerat i en ellastbil för transport mellan fabrik och distributionslager  vilket bidrar till en sänkning av CO2-utsläppen.
 • Zoégas är i en övergång från från fossila bränslen till en målsättning att bara använda fossilfria egna transporter.

 

 

zoegas sustainability production plantHållbar produktion

 • Zoégas rosteri har minskat CO2-utsläppen från produktionen genom att använda förnybar elektricitet och biogas.
 • Zoégas fabrik i Helsingborg har investerat i en högteknologiskt reningsanläggning.
 • Zoégas rosteri använder 100% förnybar biogas och elektricitet från vindkraft.

 

 

 

zoegas sustainability packaging coffeeHållbar förpackning

 • Zoégas och Nestlé stöder vår svenska återvinningspartner TMR genom att investera i byggandet av en ny återvinningscentral för flexibla plastförpackningar. Detta kommer att förbättra plaståtervinningsgraden i hela Sverige, och inte bara för Nestlé.
 • Pågående projekt kommer att resultera i en ökning av plastförpackningar som är ”designade för återvinning”.
 • Plasten runt kaffets transportförpackningar har minskat med 40% och består av 50% återvunnen plast.

 

 

zoegas sustainability consumption coffeeHållbar konsumtion

 • Zoégas riktlinje för hållbar konsumtion innebär att kunna köpa det vi behöver för att tillgodose våra behov, utan att äventyra framtida generationers möjligheter att kunna tillgodose sina. 
 • Zoégas förbrukningsmaterial, såsom engångsmuggar, servetter och rörpinnar väljs med omsorg för minsta möjliga miljöpåverkan.

 

 

 

zoegas sustainability recycling coffee bagHållbar återvinning

 • Nestlé har som globalt mål att alla förpackningar ska vara 100% återvinningsbara eller återanvändbara senast 2025.
 • Zoégas och Nestlé har det första i sitt slag förpackningsinstitut i livsmedelsindustrin för att möta den globala utmaningen av plastförpackningsavfall.

Vår ambition att förändra kaffeindustrin till det bättre genomsyrar allt vi gör. Att uppskatta en kopp Zoégas är inte bara en fråga om smak, utan också om att veta att det är hållbart odlat och producerat.

Coffee by Women

Zoégas hållbarhetsinitiativ coffee by women, har sedan 2011 skapat bättre försörjningsmöjligheter för mer än 50 000 kaffeodlare i östafrika, genom utbildning.

Läs mer

zoegas coffee by women
zoegas ecological not solution

Ekologiskt inte lösningen

För att säkra odlarnas och kaffets framtid räcker det inte att köpa ekologiskt, det behövs en bredare syn på hållbarhet. Kaffe kan odlas hållbart utan att vara ekologiskt, men kunskapen kring hållbar odling är generellt mycket låg. Det arbetar Zoégas för att förändra.

Läs mer

Hållbar kaffeproduktion

Produktionen av kaffe behöver i många avseenden bli mer hållbar än den är idag. Kaffeindustrin har, precis som alla övriga branscher, ett ansvar att växla över till hållbar produktion. Och med det inkluderas miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet

Läs mer

zoegas kaffeproduktion entry